DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-3(61)-316-320

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОГО БІЗНЕСУ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ УКРАЇНИ

Валентина Миколаївна Костюченко

Анотація


Досліджено концептуальні основи розвитку венчурного бізнесу в Україні. Розглянуто сутність та етапи венчурного фінансування підприємницьких проектів. Сформульовані негативні чинники, які стримують розвиток венчурної індустрії в Україні. Обґрунтовані рекомендації щодо запровадження механізму використання економічних важелів для розвитку венчурного бізнесу в контексті забезпечення економічного суверенітету країни


Ключові слова


економічний суверенітет; інноваційні процеси; венчурний бізнес; венчурний капітал; венчурне фінансування; ризик; венчурний капіталіст; інститут спільного інвестування; інвестиційний фонд; венчурний фонд

Повний текст:

PDF

Посилання


Гарнер Д, Оуен Р., Конвей Р. Привлечение капитала / Пер. с англ. – М.: "Джон Уайли енд Санз", 1995 г. – 464 с. 2. Гринкевич С.С. Стратегія розвитку венчурного фінансування в системі оцінки вартост і бізнесу//Вісник Донецького університету, Сер. В: Економіка і право, вип. 1,2008. – с. 202-206. 3. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера / За ред. Романа Дяківа. – К.: Міжнародна економічна фундація, 2000. – 703 с. 4. Закон України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)” вiд 15_03_2001 № 2299-III [Електронний ресурс]. − Режим доступу:htp://zakon1.rada. gov.ua/ 5. Йохна М.А., Стадник В.В. Економіка і організація інноваційної діяльності. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2005. – с.237. 6. Новікова Л. Використання методики ЮНІДО для оцінки венчурних проектів // Вісник Академії митної служби України. – 2001. – № 3. – С. 84. 7. Опанасюк В.В. Становлення та особливості розвитку венчурного капіталу:[автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Спеціальність 08.01.01]-К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченко, 2005.- 21 с. 8. Федоров Б.Т. Новый англо-русский банковский и экономический словарь. − СПб: Лимбус Преса, 2000. – 848 с. 9. Цихан Т.В. Роль венчурной индустрии в формировании национальной инновационной системи // Теория и практика управления – №11. – 2004. 10. Global Entrepreneurship Monitor 2004 Financing Report, p. 26 11. Science and Engineering Indicators – 2004. – р. 30. 12. Venture impact 2004. Venture capital benefits for the U.S. economy, Global Insight.-p.2. 13. www. uaib.com.ua


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Валентина Миколаївна Костюченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.