ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ ПЕРЕВАГ

О. Л. Чернелевська

Анотація


Наведено характеристика основних конкурентоспроможних переваг, зокрема на основі доступу до природних ресурсів,можливості глибинного перероблення сировини,залучення інвестицій у виробництво, інновацій, збільшенню обсягу виробництва продукції, об’єктивного розподілу доходів


Ключові слова


конкуренція; переваги; конкурентоздатність; інвестиції; інновації; мотивація

Повний текст:

PDF

Посилання


Гальчинський А.С. Утвердження інноваційної моделі розвитку економіки України: Матеріали наук.-практ. конф. / Ред.: А.С. Гальчинський. – К.: НТУУ "КПІ", 2003. – 433 с. 2. Конкурентоспроможність і сталий розвиток у глобальній перспективі: зб. наук. праць за матеріалами міжнародної наукової конф.,24 червня 2005 р. / НАНУ, ІСЕМВ [та ін.]. – К.: ІСЕМВ, 2001. – 203 с. 3. Мировая экономика. Кудров В.М. М.: Юстицинформ, 2009. – 512 с. 4. Лук’яненко Д.Г. Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації та розвитку: Монографія: У 2 т. / Д.Г. Лук’яненко, А.М. Поручник, Л.Л. Антонюк та ін. / За заг. ред. Д.Г. Лук’яненка, А.М. Поручника. – К.: КНЕУ, 2006. – Т ІІ. – 592 с. 5. Рейнолдс М. Особые проблеми применения конкурентного законодательства в странах с переходной економикой// Конкурент. 1997. с.5. 6. Селезнев А.З. Конкурентные позиции и инфраструктура рынка России. – М.: Юристъ, 1999. – 384 с. 7. Хамел Г. Конкурируя за будущее / Г. Хамел, К. Прахалад. – М.: Олимп-бизнес, 2002. – 345с. 8. Sherman Antitrust Act of 1890 – антитрест, прийнятий Конгресом США 1890 на пропозицію сенатора Дж. Шермана.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-3(61)-306-309

Copyright (c) 2012 О. Л. Чернелевська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.