DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-3(61)-295-302

МІСЦЕ СУДНОПЛАВНИХ КОМПАНІЙ НА РИНКУ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ: ВПЛИВ НА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Сергій Вікторович Тарасенко

Анотація


Обґрунтовано сутність судноплавної компанії як суб’єкту ринку транспортних послуг. Доведено, що транспортна послуга є об’єктом бухгалтерського обліку та відноситься до групи об’єктів які складають господарську діяльність судноплавної компанії


Ключові слова


транспортна послуга; господарська діяльність судноплавної компанії; ринок водного транспорту

Повний текст:

PDF

Посилання


Грицишен Д.О. Особливості формування організаційно методичних положень бухгалтерського обліку в країнах зони поширення ісламу / Д.О. Грицишен // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць. / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Випуск 2(8). / Відповідальний редактор д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинець. – Житомир: ЖДТУ, 2007. 2. Данчик М.М. Розвиток морських круїзів на чорному морі як важливий чинник відновлення морської транспортної галузі України // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті / С.М. Данчик. – Одеса. – 2008. - № 28. – С. 174-185. 3. Євдокимов В.В. Розвиток бухгалтерського обліку в умовах глобалізації: ісламська модель [Текст] : монографія / В.В. Євдокимов, С.Ф. Легенчук, Д.О. Грицишен. – Житомир : ЖДТУ, 2012. – 420 с. 4. Журинов А.С. Роль межгосударственного и национального регулирования в развитии морского торгового флота: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Специальность: 08.00.14 – “Мировая Экономика”. – Москва: ГОУ ВПО “Российский государственный торгово- экономический университет”. – 2009. – 21 с. 5. Карасев В.А. Глобализация рынка транспортных услуг и транспортно-логистических систем в мировой экономике: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Специальность 08.00.14 – Мировая экономика. – Москва: Дипломатическая академия МИД РФ. – 2008. – 26 с. 6. Клочков Ю.П. Прогнозна модель попиту на послуги морського круїзного транспорту // Залізничний транспорт України. – 2003. № 2. – с. 43-44 7. Луговец А.А. Экономические механизмы и инструменты эффективного функционирования и развития морского транспортного флота: Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. Специальность: 08.00.05 “Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: транспорт)”. – Хабаровск:Дальневосточный государственный университет путей сообщения. – 2009. – 44 с. 8. Ніколаєва Л.Л. Теоретичні основи збалансованого розвитку національних судноплавних компаній у глобальному ринку морської торгівлі: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Одеса: Інституті проблем ринку та економіко екологічних досліджень НАН України. – 2009. – 20 с. 9. Холоденко А.М. Оптимизация прибыли контейнерных перевозчиков-участников глобальных стратегических альянсов // Методи та засоби управління розвитком транспортних систем: Зб. наук. праць / А.М. Холоденко, В.В. Щербина. – Одесса, 2006. – Вип. 11. – С.120-130 10. Хололоденко А.М. Взаємозв’язок розвитку макроекономіки та транспортної галузі // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті / А.М. Холоденко, Н.Ю. Степанюк. – Одеса. – 2011. - № 35. – С. 54-66. 11. Щербина В.В. Анализ мирового рынка контейнерного тоннажа // Судоходство. – № 10 (124). – 2006. – С. 32-34. 12. Щербина В.В. Роль предприятий сервисной деятельности в развитии национального рынка морских контейнерных перевозок // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 208. – Том ІІ. – С. 421-428. 13. Review of Maritime Transport 2007: UN New York and Geneva, 2007. − 86 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Сергій Вікторович Тарасенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.