DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-3(61)-291-294

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Антонина Андреевна Радько

Анотація


Рассмотрены новые тенденции в миграционных процессах, связанные с привлечением рабочей силы в Украину, определены приоритеты государственного регулирования миграции


Ключові слова


миграционные процессы; рабочая сила; миграционная политика

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Акімов Д.І. Інтелектуальна трудова міграція: наскільки страждає Україна від “відтоку мізків” // Актуальні проблеми економіки. –2010. –№11(113). – С. 296. 2. Бублій М.П. Державне регулювання зовнішньої міграції робочої сили в Україні: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. ек. наук / Бублій М. П. – Харків, 2008. – 20с. 3. Волошин Г. В. Нові виклики для міграційної політики країн призначення та походження // Актуальні проблеми економіки/ – 2011. – №1(115) – С. 145 – 153 4. Гайдуцкий А. Человек на экспорт [Электронный ресурс] / А. Гайдуцкий – режим доступа: blogs correspondent.net > Блоги > andriygaidutskiy / 33638 5. Київець О. Міжнародно-правовий статус трудових мігрантів / О. Київець // [Електронний ресурс]: http://www.justinian.com.ua/ article.php?id=1127. 6. Малиновська О.А. Міграційна політика України: стан і перспективи розвитку / О.А Малиновська. – К.: НІСД, 2010. – 32 с. 7. Мокій А.Проблеми асиметрії участі України у міжнародному обміні людським капіталом / А. Мокій, І. Чекан, І. Куревіна // Україна: стратегічні пріоритети: Аналітичні оцінки – 2006: [щорічник] / Нац. ін-т стратег. дослідж.; за ред. О.С. Власюка. – К.: НІСД, 2006. – С. 267 – 274. 8. Надрага В. Трудовая миграция: вызовы для Украины [Электронный ресурс] / В. Надрага // Зеркало недели. Украина. – 11 февраля 2011. – №5. – Режим доступа: zn.ua>newspaper/articles/75323 9. Позняк А.В. Современная миграционная ситуация и проблемы формирования миграционной политики в Украине [Электронный ресурс] / А.В. Позняк – режим доступа: demoskop.ru>weekly/2007/0285/analit07.php. 10. П’ятковська О.Р. Особливості регулювання міжнародної трудової міграції в умовах світової фінансово – економічної кризи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov. ua. 11. Про напрямки державної міграційної політики України та невідкладні заходи щодо підвищення її ефективності : Рішення Ради національної безпеки та оборони України // Офіційний вісник Президента України. – 2007. – № 21. – С. 16. 12. Силина Т. На реках вавилонських / Т. Силина // Зеркало недели. – 2008. – №48(727), №49(728) – С.4-5. 13. Тресвятська Т. Умови та проблеми становлення середнього классу в Україні / Т. Тресвятська // Україна : аспекти праці. – 2005.-№7-С.22-30. 14. Шустік О. Інтелектуальний капітал – це квиток у ХХІ сторіччя /О. Шустік // Правовий тиждень. – 4.09.2007. – №36 (57). – С. 5. 15. Abella, M., Ducanes, G. (2009). The Effect of the Global Ecvonomic Crisis on Asian Migrant Workers and Governments Responses.Technical Note. ILO Regional office Paper. ILO Regional Office for Asia and the Pacific, Bangkok.-18p. 16. Awad, I. (2009). The global economic crisis and migrant workers: Impact and response. International Labour Office, International Migration Programme. Geneva: ILO._ P.51. 17. Towads a common European Union immigration policy// [Елекронний ресурс]: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/immigration/fsj_immigr tion_i ntro_en.htm._ 18. http://www.segodnya.ua/news/14259260.html


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Антонина Андреевна Радько

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.