DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-3(61)-277-280

ОЦІНЮВАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ РЕГІОНАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ІНТЕНСИФІКАЦІЮ РУХУ АВТОМОБІЛІВ

Т. В. Макарова

Анотація


Наведені аналітичні дослідження взаємозв'язків властивостей транспортного потоку автомобілів, що впливають на інтенсифікацію руху транспортних засобів. Обґрунтовані
сутності понять основних властивостей. Розглянутий підхід щодо оцінювання, як процесу формування оцінок властивостей динамічної системи


Ключові слова


інтенсифікація; транспортні потоки автомобілів; інтенсивність

Повний текст:

PDF

Посилання


Англійсько – український словник термінів і понять з державного управління / [укл. Г. Райт та ін. ; пер. В. Івашко]. – К. : Основи, 1996. – 128 с. 2. Артим І. Розвиток оцінювання в системі органів державного управління: зарубіжна та вітчизняна практика / І. Артим, Г. Дзяна // Науковий вісник “Демократичне врядування” Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 2009 вип. 4 – С. 108-115. 3. Вайс К.Г. Оцінювання: методи дослідження програм та політики[ Текст] / К.Г. Вайс; пер. з англ. Р. Ткачука та М. Корчинської; наук. ред. Пер. О. Кілієвич. – К.: Основи, 2000. – 671 с. 4. Ведунг Е. Оцінювання державної політики та програм [ Текст] / Е. Ведунг; пер. з англ. В. Шульга. – К.: Всеувито, 2003. – 350 с. 5. Корчагин В.А., Энглези И.П., Головченко И.П., Чорноус О.И. Оценка эффективности инженерных решений. – Донецк: ВИК, 2009. – 182 с. 6. Лопатников Л.И. Популярный экономико- математический словарь – М.: Знание, 1990. – 256с. 7. Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь [Електронний ресурс] – Режим доступу http://slovari.yandex.ru/dict/lopatnikov/article/lop/lop 1767.htm 8. Хабутдінов Р.А. Системне формування технологій автомобільних перевезень за критеріями енерго- та ресурсовіддачі: Автореф. докт. дис. – К.: НТУ, 2003. – 43с. 9. Шимов, В.Н. Региональная эффективность общественного производства : Проблемы. Методы измерения. Пути повышения / В.Н. Шимов. – Минск : Университетское, 1986. – 167 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Т. В. Макарова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.