DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-3(61)-273-276

ЗАКОНОДАВЧЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Юлія Володимирівна Лупенко

Анотація


Обґрунтовано законодавче вдосконалення принципів
корпоративного управління в Україні


Ключові слова


корпоративне управління; державне регулювання; принципи; цінні папери

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України “Про акціонерні товариства” / Електронний ресурс. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua. 2. Закон України “Про господарські товариства” Електронний ресурс. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua. 3. Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів” / Електронний ресурс. – Режим доступу: ISSN 1728-4236 ВІСНИК ЖДТУ. 2012. № 3 (61) СЕРІЯ: Економічні науки 276 www.zakon.rada.gov.ua. 4. Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” / Електронний ресурс. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua. 5. Ковальова В. Корпоративні трансформації / В. Ковальова // Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. – 2011. – №124. – С. 7-8. 6. Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від 19.12.2006 р. №1591 (зі змінами та доповненнями, затвердженими рішенням Комісії від 30.10.2009 р. № 1355) / Електронний ресурс. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua. 7. Положення щодо порядку взаємодії осіб, що зобов'язані розкривати інформацію на фондовому ринку, з особою, уповноваженою Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від 21.12.06 р.N1658 / Електронний ресурс. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua. 8. Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 19.12.06 N1528 / Електронний ресурс. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua. 9. Положенням про подання адміністративних даних емітентами з закритим (приватним) розміщенням цінних паперів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженим Рішенням Комісії від 01.03.2011 р. №187 / Електронний ресурс. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua. 10. Порядок розкриття інсайдерської інформації", затверджений рішенням Комісії від 22.07.2008 року №792 / Електронний ресурс. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua. 11. Принципи корпоративного управління, затверджені рішенням Комісії від 11.12.2003р. №571 / Електронний ресурс. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua. 12. Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо розвитку фондового ринку України"від 26 березня 2001 року N 198/2001 / Електронний ресурс. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua. 13. Указ Президента України "Про заходи щодо розвитку корпоративного управління в акціонерних товариствах" від 21 березня 2002 року N 280/2002 / Електронний ресурс. – Режим доступу:www.zakon.rada.gov.ua. 14. Рішення ДКЦПФР від 26.10.2006р. N1289 / Електронний ресурс. – Режимдоступу: www.ssmsc.gov.ua. 15. Рішення ДКЦПФР від 30.11.2010 р. N1780 / Електронний ресурс. – Режимдоступу: www.ssmsc.gov.ua. 16. Рішення ДКЦПФР від 22.06.2010 р. N981 / Електронний ресурс. – Режим доступу: www.ssmsc.gov.ua. 17. Рішення ДКЦПФР від 22.12.2010 р. №1943 / Електронний ресурс. – Режим доступу: www.ssmsc.gov.ua.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Юлія Володимирівна Лупенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.