DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-3(61)-254-256

ИНСТРУМЕНТЫ ФИСКАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Светлана Кузминична Колодий

Анотація


Рассмотрена сущность и особенности фискального регулирования доходов населения.
Описаны рычаги и инструменты фискального регулирования. Рассмотрена институциональная природа фискального регулирования и выявлены признаки, в которых она проявляется.
Показано влияние институциональной неопределенности и недостаточности на эффективность распределения и использования финансовых ресурсов


Ключові слова


фискальное регулирование; фискальные рычаги; фискальные инструменты

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Колот А.М. Методологічні аспекти розвитку розподільчих відносин / А.М. Колот// Економічна теорія. – 2008. – №4. – С. 3-18. 2. Холод Н.М. Розподіл доходів та бідність у перехідних економіках: монографія/ Н. Холод. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 442 с. 3. Малий І.Й. Іституціональні зміни системі розподілу економічних факторів у транзитивній економіці / І.Й. Малий // Економічна теорія. – 2004. – № 1. – С. 56-68. 4. Малий І.Й. Теорія розподілу суспільного продукту: Монографія / І.Й. Малий. – К.: КНЕУ, 2000. – 248 с. 5. Андрущенко В.Л. Фінансова думка Заходу у ХХ столітті: теоретична концептулізація і наукова проблематика державних фінансів [монографія] / В. Андрущенко. – Львів: Каменяр, 2000. – 303 с. 6. Дем’янишин В.Г. Теоретична концептуалізація і практична реалізація бюджетної доктрини України [монографія] / В. Дем’янишин. – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – 496 с. 7. Єфименко Т.І. Податкове регулювання економічного розвитку / Т. Ефіменко. – Автореф. Дис. Доктора ек. Наук. Спец. 08.02.03 – організація управління, планування і регулювання економікою. – К.: Інститут економічного прогнозування, 2003. – 37 с. 8. Юрій С.І. Антологія бюджетного механізму [монографія] / С. Юрій,. В. Дем’янишин. – Тернопіль: Економічна думка. 2001. – 250 с. 9. Данилов А.Д. Проблемы и перспективы налогообложения доходов граждан в Украине / А. Данилов, Т. Паентко // Реформирование налоговых систем: теория, практика, методология [монография]. – К.: Кондор, 2011. – С. 237 -249. 10. Іванов Ю.Б., Єськов О.Л. Сучасне оподаткування: мотиваційний аспект [монографія] / Ю. Іванов, О. Єськов. – Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2007. – 328 с. 11. Крисоватий А.І. Теоретико-організаційні домінанти та практика реалізації податкової політики в Україні [монографія]/ А. Крисоватий. – Тернопіль: Карт- бланш, 2005. – 371 с. 12. Бюджетний менеджмент: [підручник] / В.Федосов, В.Опарін, Л.Сафонова та інші; – К.: КНЕУ, 2004.– 864 с. 13. Паентко Т.В. Інструменти фіскального регулювання фінансових потоків / Т. Паентко // Ефективна економіка – 2011. – № 5. – С. 12-17.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Светлана Кузминична Колодий

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.