DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-3(61)-238-242

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ПРОЦЕДУР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ ПІДПРИЄМСТВА МАШИНОБУДУВАННЯ

Інна Миколаївна Ізвєкова

Анотація


Запропоновано методичний підхід до організації виконання управлінських процедур забезпечення якості продукції, який реалізовано в умовах підприємства машинобудування


Ключові слова


якість продукції; контрольно-мотиваційний механізм; управлінська процедура; суб’єкти управління якістю

Повний текст:

PDF

Посилання


Кане М.М. Системы, методы и инструменты менеджмента качества: Учебное пособие. / М.М. Кане, Б.В. Иванов, В.Н. Корешков, А.Г. Схиртладзе. – СПб.: Питер, 2008. – 560 с. 2. Матвійчик Л.О. Особливості прийняття управлінських рішень у процесі оптимізації структури капіталу машинобудівних підприємств / Л.О. Матвійчук // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – № 2(6). – С. 41-45. 3. Головкова К.Ю. Уточнення змісту управлінської діяльності щодо розробки, прийняття та реалізації управлінського рішення / К.Ю. Головкова // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 2, T. 3. – С. 54-157. 4. Пирогов В.И. Технологизация — путь совершенствования управления предприятием / В.И. Пирогов, С.К. Завьялов, Г.Р. Мукушев // Экономика и организация промышленного производства. – 2007. – № 5. – С. 130-149. 5. Дикань В.Л. Реформирование экономики Украины и конкурентоустойчивость предприятий: монография / В.Л. Дикань. – Харьков: Основа, 1997. – 345 с. 6. Дикань В.Л. Сучасні системи управління якістю продукції / В.Л. Дикань, Н.М. Лисьонкова // Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник наукових праць. – Харків: УкрДАЗТ. – 2005. – № 12. – С. 229-234. 7. Фомичев С.К. Основы управления качеством: Учеб. пособие / С.К. Фомичев, А.А. Старостина, Н.И. Скрябина. – 2-е издание, стереотип. – К.: МАУП, 2002. – 192 с. 8. Пархоменко В.М. Проблеми організації контролю витрат на якість / В.М. Пархоменко // Міжнародний збірник наукових праць. – Випуск 3(15).- С. 18-29. 9. Світлий Д.О. Теоретичні аспекти управління підприємством / Д.О. Світлий // Економіка і регіон. – 2007. – № 1(12). – С. 53-56. 10. Постіл І.І. Управління якістю продукції / І.І. Постіл // Економіка і регіон. – 2005. – № 2 (5). – С. 166- 168. 11. Исикава К. Японские методы управления качеством / К. Исикава. – М.: Экономика, 1988. – С. 215. 12. Никитин В.А. Управление качеством на базе стандартов ИСО 9000:2000 / В.А. Никитин. – СПб.: Питер, 2002. – 272 с. 13. Шаповал М.І. Менеджмент якості: Підручник / М.І. Шаповал. – К.: Знання, 2007. – 471 с. 14. Ткаченко О.П. Некоторые вопросы технологи разработки системы управления качеством на железнодорожном транспорте Украины / О.П. Ткаченко, В.Я. Москалец, Н.П. Янгулов, Н.Ю. Пацорский // Локомотив информ. – 2007. – № 1. – С. 8. 15. Титаренко Л.М. Удосконалення системи управління якістю продукції підприємств регіону на основі процесного підходу / Л.М. Титаренко, М.В. Кудря. // Економіка і регіон. – 2008. – № 4 (19). – С. 88-92. 16. Новицкий Н.И. Управление качеством продукции / Н.И. Новицкий, В.Н. Олексик. – М. : Новое знание, 2002. – 367 с. 17. Вакуленко А.В. Управління якістю А.В. Вакуленко – К.: КНЕУ, 2004. – 213 с. 18. Огвоздин В.Ю. Управление качеством: основы теории и практики / В.Ю. Огвоздин. – СПб.: ГЭУ, 1999. – 367 с. 19. Ізвєкова І.М. Документування процесу визначення втрат від браку продукції підприємства машинобудування / І.М. Ізвєкова, Г.О. Король, Н.П. Потрус. // Збірник наукових праць “Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ”, 2011. – № 2 (26). – С. 34 – 39.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Інна Миколаївна Ізвєкова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.