DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-3(61)-235-237

ПОКАЗНИКИ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ МАШИН

Ольга Владиславівна Іващенко

Анотація


Визначено показники, що характеризують техніко-економічну ефективність машин

Ключові слова


машина; ефективність; техніко-економічний рівень; технічний рівень; конкурентоспроможність; якість

Повний текст:

PDF

Посилання


Ильенкова С.Д., Гохберг Л.М., Ягудин С.Ю. и др. Инновационный менеджмент. Учебник. – М:; Изд. «Банки и биржи», ЮНИТИ, 2000. – 456 с. 2. Инновационный менеджмент. / Под ред. Ильенковой С.Д. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2007. – 335 с. 3. Конспект лекцій з курсу “Прогнозування техніко економічного рівня машин” / Укладачі: О.М. Суміна, О.В. Черняков. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 90 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/1540/1/prog nozyvannja.doc 4. Мансурова Н.А., Клюева Е.В. Алгоритм оценки конкурентоспособности продукции. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.erce.ru/internetmagazine/ magazine/10/285/ 5. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства. Навчальний посібник. – 3-тє вид., випр. і доп. – Київ: Знання, 2007. – 668 с. 6. Система показателей технико-экономической эффективности машин. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://stroy-technics.ru/article/sistema pokazateleitekhniko-ekonomicheskoi-effektivnosti-mashin


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Ольга Владиславівна Іващенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.