DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-3(61)-228-231

МІСТО ХАРКІВ ЯК СУБ’ЄКТ КОНКУРЕНТНОЇ БОРОТЬБИ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Ігор Володимирович Дунаєв

Анотація


Узагальнено ключові ідеї для розробки стратегії модернізації економіки міста Харкова за умов постіндустріальної економіки. Подані ключові глобальні ринки збуту харківської наукоємкої продукції, окреслені напрями змін структури економіки міста


Ключові слова


Харків; людський капітал; міжнародне позиціонування; ринки збуту; стратегія розвитку; структура економіки; конкурентоспроможність

Повний текст:

PDF

Посилання


Колосов В.А. Приоритеты стратегии развития Харькова на период до 2030 года / В.А. Колосов, А.М. Кирюхин, А.А. Лукашов // Часопис соціально- економічної географії : Міжрег. Збірник наукових праць. – Х. : ХНУ ім. В. Каразіна, 2011. – № 11 (2); Доступно також: ww.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Chseg/2011_11/ Kolosov, Kiryuhin, Lukashov.pdf; 2. Конкурентоспроможність територій: практ. посіб. / А. Ткачук, В. Толкованов, С. Марковський, [та ін.]. – К. : Легальний статус, 2011. – 252 с.; 3. Потенциал социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2020 года: возможные стратегии / Под руковод. В.Н. Княгинина. – СПб: Фонд “Центр стратегических разработок “Северо-Запад”. 2011. – 64 с. – С. 32.; 4. Слука Н.А. Современные геодемографические процессы в мировых городах / Н.А. Слука : дисс. доктора геогр. наук : 25.00.24. – М., 2006. – 396 с. – С. 360; 5. Стратегии развития старопромышленных городов: международный опыт и перспективы в России / И. Стародубровская [и др.]; под ред. И. Стародубровской. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2011. – 248 с.; 6. Харківська область у 2009 році (статистичний щорічник) / Головне управління статистики у Харківській області. – Х. : ГУС у Харківській області, 2010. – 580 с.; 7. Харківська область у 2010 році : Статистичний щорічник / Головне управління статистики у Харківській області. – Х.: ГУС у Харківській області, 2012. – 600 с.; 8. World Development Report 2011 [Електронний ресурс] / WordBank. – Режим доступу: http://wdr2011.worldbank.org/sites/default/files/pdfs/ WDR2011_Full_Text.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Ігор Володимирович Дунаєв

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.