DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-3(61)-225-227

ВИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ ІНДИКАТОРІВ ОЦІНКИ УПРАВЛІНСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Лілія Олексіївна Грузінова

Анотація


Розглянуто індикативну методику оцінки управлінського потенціалу, що проводиться з використанням індикаторів освіти, посадового досвіду, мотивації, інформаційного забезпечення, розподілу повноважень, функціональних взаємодій, технічної озброєності, ефективності виробничої діяльності. Підхід формує необхідний комплекс знань про керівників і систему управління підприємством


Ключові слова


управлінський потенціал; потенціал системи управління; потенціал суб’єктів управління; ефективність системи управління; індикатори оцінки управлінського потенціалу

Повний текст:

PDF

Посилання


Бурлаков С.В. Принципы и порядок реорганизации структур управления предприятий / С.В. Бурлаков // Економіка Менеджмент Підприємництво. – 2004. – № 12. – С. 174-180. 2. Кузьмін О.С. Економічне оцінювання організаційних структур управління корпораціями / О.С. Кузьмін, Л.С. Нождак // Менеджер: Вісник Донецького державного університету управління: Науковий журнал. 2007. № 1. – С. 186-195. 3. Ареф’єва О.В. Використання комплексного підходу в системі визначення складових підприємницького потенціалу / О.В. Ареф’єва, А.П. Миргородська // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2011. – № 36. – С. 113-117. 4. Базаров Т.Ю. Методы оценки управленческого персонала государственных и коммерческих структур. – М.: ИПК ГС, 2004. – 216 с. 5. Егоров В.П. Критерии оценки эффективности гибких организационных структур управления предприятиями / В.П. Егоров // Економіка і організація управління. – 2011. – № 1 (9). – С. 3-13. 6. Прокопишин Л.М. Формування і використання управлінського потенціалу машинобудівних підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами” / Л.М. Прокопишин. – Львів, 2009. – 24 с. 7. Шубін О.О. Аналітична оцінка якості організаційних комунікацій / О.О. Шубін, І.В. Сіменко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 1 (103). – С. 175-184. 8. Иванов В.Л. Организация управления экономической устойчивостью предприятия на основе совершенствования его организационной структуры упра-вления: Монография. – Луганск: Изд-во ВНУ им. В. Даля, 2007. – 148 с. 9. Филиппова И.Г., Сумцов В.Г. Моделирование управленческих процессов хозяйствующих субъектов АПК: Монография / И.Г. Филиппова, В.Г. Сумцов. – Луганск: Изд-во ВНУ им. В. Даля, 2008. – 304 с. 10. Шкарлет С.М. Економічна безпека підприємства: інноваційний аспект: Монографія. – К.: Книжкове видання НАУ, 2007. – 436 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Лілія Олексіївна Грузінова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.