ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Вікторія Валентинівна Вольська

Анотація


Уточнено сутність поняття “трансформація” та досліджено чинники трансформації системи управління в сільському господарстві України


Ключові слова


аграрні підприємства; трансформація; економічна система

Повний текст:

PDF

Посилання


Голінкова З.Т. Динамика социоструктурной трансформации в России [Текст] / З.Т. Голенкова Социологические исследования [Социс]: Ежемес. науч. и общест.- полит. журн. / РАН; Ж.Т. Тощенко (гл. ред.). – 1998. – № 5. – С. 77-84. – ISSN 0132-1625.

Інституціональні основи розвитку аграрної економіки: Автореф. дис. д-ра екон. наук: 08.07.02 [Електронний ресурс] / О.О. Мороз; УААН. Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". – К., 2006. – 34 с. – укp.

Картохіна Н.В. Вплив трансформаційних процесів на становлення національної економіки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e journals/PSPE/2008-2/Kartohina_208.htm

Катаєв. С. Консервативні та модернізаційні компоненти соціокультурної трансформації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг: Науково-теоретичний часопис / Інститут соціології НАН України. – 2000. – № 1. – С. 76-81.

Минаев В.Ф. Соотношение слова и изображения в телевизионной журналистике // Вест. Моск. ун-та. Сер. Журналистика. – 1969. – № 2. – С. 24-31.

Михальченко Н. Украинское общество: трансформация, модернизация или лимитроф Европы? / Н.И. Михальченко. НАН Украины; Институт социологии {Киев}; АПН Украины; Институт высшей школы {Киев}. – К., 2001. – 440с.

Подольська Є.А. Соціологія:100 питань 100 відповідей [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://pidruchniki.com.ua/15840720/ sotsiologiya/sotsiologiya_100_pitan_100_vidpovidey_podolska_yea

Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: / http://revolution.allbest.ru/management/00011808_0.html

Теоретико-методологічні основи та інструментальні засоби системного управління підприємствами: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.06.01 [Електронний ресурс] / Б.М. Мізюк; НАН України. Ін-т регіон. дослідж. – Л., 2003. –34 с.: рис. – укp.

Трансформация экономических систем: теория и практика: Автореф. дис. д-ра екон. наук: 08.00.01 [Електронний ресурс] / Л.П. Стеблякова; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – М., 2006. – 34 с. – рус.

Трансформація земельних відносин і стратегія розвитку сільськогосподарських підприємств: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / П.Ф. Цигікал; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2008. – 20 с –укр.

Щегельськая О. Трансформація: з чого почати? // Управление компанией. – 2000. – № 19-20. – С. 42-58.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-3(61)-%p

Copyright (c) 2016 Вікторія Валентинівна Вольська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.