ЕТАПИ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ

Богдан Олександрович Бутко

Анотація


Розглянуто аналіз ключових історичних подій, що передували вступу України до Світової Організації Торгівлі. Основну увагу приділено процедурам вступу та економічним зобов`язанням, які були здійснені з метою вступу України до Світової Організації Торгівлі


Ключові слова


Марракеська Угода; Доха-Раунд; ГАТТ (Генеральна угода щодо тарифів та торгівлі); СОТ (Світова організація торгівлі); РНС (режим найбільшого сприяння)

Повний текст:

PDF

Посилання


Аналіз економічних наслідків вступу України до СОТ : оновлена оцінка / Бураковський [та ін.] ; Міжнародна благодійна організація “Гуманітарний фонд “Єдиний світ”. – К. : Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, 2008. – 130 c. 2. Правові й економічні аспекти вступу України до Світової організації торгівлі: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Донецьк, 2 березня 2006 р. / В. К. Мамутов (відп. ред.) – Донецьк : Юго-Восток, 2006. – 197 с. 3. Бураковський І. Аналіз економічних наслідків вступу України до СОТ: оновлена оцінка / І.Бураковський, В.Мовчан, О.Бетлій, К.Куценко, В.Кравчук, Н.Сисенко. – К. : Єдиний світ, 2008. – 130 c. 4. Вступ України до СОТ новий виклик економічній реформі / ред. І. Бураковський [та ін.]. – К. : Альфа-Принт, 2003. – 291 с. 4. Головинська В. Україна і Світова організація торгівлі: стан, проблеми, перспективи інтеграції / В. Головинська ; Українська академія держ. управління при Президентові України, Центр досліджень адміністративної реформи. – К. : Видавництво УАДУ, 2001. – 168 с. 5. Довгань В.М. Право світової організації торгівлі. Вступ України до СОТ / В. М. Довгань. – К. : КНТ, 2009. – 448 c. 6. Економічні проблеми членства України в СОТ : монографія / [В.І. Троненко та ін.] ; за ред. канд. екон. наук, проф. В.І. Троненка. – К. : КиМУ, 2010. – 218 с. 7. Зміни у регуляторній політиці у контексті виконання зобов'язань у відповідності з вимогами СОТ : Матеріали круглого столу, 18 травня 2006 р. / ред. О. Копиленко, М. Засульський; Інститут законодавства Верховної Ради України, Київська торгово-промислова палата. – К.: Парламентське видавництво, 2006. – 88 с. 8. Зовнішньоторговельні аспекти конкурентної політики України в умовах СОТ : монографія / заг. ред.А.А. Мазаракі ; Київський національний торговельно- економічний ун-т. – К. : КНТЕУ, 2008. – 309 с. 9. Інформація щодо стану приведення законодавства України у відповідність із зобов'язаннями, узятими при вступі до СОТ / Департамент торговельних переговорів та співробітництва з СОТ Міністерства економіки України. Режим доступу: [http://www.me.gov.ua]. 10. Ляпіна К.М.Стан виконання окремих зобов'язань України перед СОТ:2009 : за матеріалами круглого столу “Стан виконання зобов'язань України перед СОТ: Рік після приєднання”, Верховна Рада України, 01 лип. 2009 р. / К.М. Ляпіна, Д.В. Ляпін; Ін-т власності і свободи. – К. : LAT&K, 2009. –218 с. 11. Макогон Ю.В. Народнохозяйственный аспект присоединения Украины ко Всемирной торговой организации / Ю. В. Макогон, И. В. Хаджинов ; Донецкий национальный ун-т, Донецкий филиал Национального ин- та стратегических исследований при Президенте Украины. – Донецк, 2004. – 206 с. 12. Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ: Монографія / Керівник авторського колективу і науковий редактор Т. М. Циганкова. – К. : КНЕУ, 2003. – 660 с. 13. Рішення Ради національної безпеки та оборони України “Про звіт Кабінету Міністрів України щодо результатів членства України в Світовій організації торгівлі”. Введено в дію Указом Президента № 713/2009 від 04.09.2009. – Режим доступу: [http://zakon.rada.gov.ua].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-3(61)-212-214

Copyright (c) 2012 Богдан Олександрович Бутко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.