МЕТОДИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗАХОДІВ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ЇХ ОПОДАТКУВАННЯ

Катерина Володимирівна Шиманська

Анотація


Окреслено підхід до методики бухгалтерського обліку системи заходів охорони праці на підприємстві в контексті необхідності забезпечення виконання положень колективного договору
та конкретизовано вимоги щодо оподаткування таких господарських операцій


Ключові слова


охорона праці; витрати; засоби індивідуального захисту; спецодяг; спецхарчування

Повний текст:

PDF

Посилання


Ворона В. Вакцинація на підприємстві /Ворона В. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dtkt.com.ua/show/1cid01048.html. 2. Закон України“Про бухгалтерський облік та фінансову звітність вУкраїні” від 16 липня 1999 року № 996-ВР: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996 14. 3. Закон України “Про охорону праці” від 14.10.1992 р. № 2694: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0446-08. 4. Керб Л.П. Основи охорони праці: Навч. посібник. / Керб Л. П. – К.: КНЕУ, 2003. – 215 с. 5. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 року: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=322- 08. 6. Конституція України від 28.06.96 р. зі змінами і доповненнями: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=888- 09. 7. Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 року: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/ cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0027-00. 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року № 92: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/ laws/show/z0288-00. 10. Положення (стандарт)бухгалтерського обліку 9 “Запаси”, затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року № 246: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99. 11. Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 № 53: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0446-08. 12. Ронська О.Г. Обґрунтування витрат на охорону праці та техніку безпеки./ Ронська О.Г. // Всеукраїнський науково виробничий журнал “Іноваційна економіка” №3. – 2012. – С. – 149.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-3(61)-198-202

Copyright (c) 2012 Катерина Володимирівна Шиманська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.