DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-3(61)-191-193

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ: ОЦІНКА І БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Ірина Валеріївна Супрунова

Анотація


Розглянуто актуальні питання оцінки та облікового відображення дебіторської заборгованості як складової оборотного капіталу підприємства


Ключові слова


дебіторська заборгованість; оцінка дебіторської заборгованості; бухгалтерський облік дебіторської заборгованості

Повний текст:

PDF

Посилання


Державний комітет статистики України: http://www.ukrstat.gov.ua 2. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291 [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi nreg=z0893-99&p= 1292864561521438. 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", затверджене Наказом Міністерства фінансів України 08.10.99 N 237 [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/z0725-994. 4. Статистичний збірник “Діяльність суб’єктів господарювання” 2010 [За ред. І.М. Жук] / Державна служба статистики України – Київ: 2011. – 454 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Ірина Валеріївна Супрунова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.