DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-3(61)-188-190

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО БОРЖНИКА: ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ ТА ВПЛИВ НА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Олена Миколаївна Столяренко

Анотація


Визначено порядок визнання зобов’язань неплатоспроможного підприємства та відображено їх вплив на бухгалтерський облік


Ключові слова


неплатоспроможне підприємство; боржник; ліквідаційна процедура

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабаев А. Некоторые способы прекращения обязательств // Законодательство. 2001. – № 9. 2. Валуйский A.B. Проблемы удовлетворения требований кредиторов по законодательству о несостоятельности (банкротстве) России и зарубежных стран. Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Валуйский А.В. – Саратов, 2002. – 211 c. 3. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 року № 996-XIV, зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/ laws/main.cgi nreg=996-14 4. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 14 травня 1992 р. № 2343-XII, с изменениями и дополнениями [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2343 12/print1345574093021438 5. Тхагапсо Р.А. Очередность удовлетворения исков при проведении процедур несостоятельности // Вестник ТГИС. Сер. Экономика. –2004. – Вып. 8.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Олена Миколаївна Столяренко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.