DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-3(61)-169-174

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА: ПИТАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ДОКУМЕНТУВАННЯ

Ірина Петрівна Склярук

Анотація


Розкрито організаційно-методичні аспекти організації обліку прибутку суб’єктів господарювання пивоварної промисловості на основі формування облікової політики підприємства, визначено основні її положення та шляхи їх удосконалення, особливості відображення витрат і доходів в облікових
регістрах і звітності, запропоновано удосконалення внутрішніх документів і облікових регістрів


Ключові слова


прибуток; організація обліку; облікова політика

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, прийнятий Верховною Радою України 16 липня 1999 року, № 1996-14 із змінами та доповненнями –[електронний ресурс] // режим доступу: www.ligazakon.ua. 2. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Нормативна база. Нова редакція – Х.: Курсор, 2011 – 301 с. 3. Лист Міністерства фінансів України від 21.12.2005 р. N 31- 34000-10-5/27793 “Про облікову політику” // [електронний ресурс] / Ліга: Закон / http: // www.ligazakon.ua/. 4. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 7 – ме вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2006. – 832 с. 5. Гура Н.О. Визначення облікової політики підприємствами житлово-комунального господарства / Гура Надія Олександрівна // Житлово-комунальне господарство України. – 2009. – № 9. 6. Коблянська О.І. Фінансовий облік: [навч. посіб.]. – К.: Знання, 2004. – 473 с. – (Київському національному університету імені Тараса Шевченка – 170 років). 7. Пилипенко А.А., Отенко В.І. Організація обліку і контролю: Підручник. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2005. – 424 с. 8. Пушкар М.С., Щирба М.Т. Теорія і практика формування облікової політики: [Монографія]. – Тернопіль: Карт-бланш, 209. – 260 с. 9. Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: [навч. посіб]. / В.В. Сопко – К.:КНЕУ, 2006.-526 с. 10. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: [підручник] / В.Г. Швець. – [2-ге вид., перероб і доп.]. – К.: Знання Прес, 2008. – 535 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Ірина Петрівна Склярук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.