DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-3(61)-158-164

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕДУРИ ПРИЙМАННЯ ЦІННОСТЕЙ ЗА ЯКІСТЮ ТА КІЛЬКІСТЮ ЯК ВЕКТОР РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ

Катерина Василівна Романчук

Анотація


Розглянуто сутність політики ресурсозбереження, запропоновано заходи ресурсозбереження на макро- і мікрорівні, досліджено проблемні аспекти процедури приймання цінностей за якістю і кількістю, як важливої складової політики ресурсозбереження, розкрито значення належним чином організованої договірної політики для цілей ресурсозбереження,надано рекомендації для її формування


Ключові слова


ресурсозбереження; політика ресурсозбереження; бухгалтерський облік

Повний текст:

PDF

Посилання


Апаршина О.І. Методологічні підходи до трактування поняття “ресурсозбереження” / О.І. Апаршина // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ Tpaeiv/2011_1/28.pdf. 2. Бізнес-середовище в Україні : проект Міжнародної фінансової корпорації IFC. – К.: 2005. – 110 с. 3. За даними Єдиного державного реєстру судових рішень за станом на 31.05.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/ Page/199. 4. За даними Єдиного державного реєстру судових рішень за станом на 24.04.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/ Page/199. 5. Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утверждена постановлением Государственного арбитража при Совете Министров СССР № П-6 от 15 июня 1965 г. 6. Инструкция о порядке приемки продукции производственно- технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утверждена постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР № П-7 от 25 апреля 1966 г. 7. Карєв В., Лаврєнов В., Міронов О., Вареня В., Барон В. Облік запасів / В. Карєв, В. Лаврєнов, О. Міронов, В. Вареня, В. Барон Дебет- кредит [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dtkt.com.ua/debet/ukr/2000/20/20pr7.html. 8. Клияненко Б. Сущность, роль и место инновационной деятельности в системе общественного производства: концептуальные положения / Б. Клияненко, А. Осыка // Вісник Академії економічних наук України. – 2006. – № 2. – С. 24-31. 9. Кондратенко Н.О. Методи формування сучасної ресурсозберігаючої політики регіональних економічних систем [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Ekonk/2010_4/049_kondratenko.pdf. 10. Корсиченко К. Качество товаров по договору поставки // Экспресс-Анализ. – 2008. – № 36. – С. 12-19. 11. Корсиченко Карина. Определение качества товара по договору купли-продажи // Експрес анализ. – 2008. – № 25-26. – С. 22-27. 12. Корсиченко К. Комплектность поставляемых товаров по договору поставки.// Экспресс анализ – № 40(666). – 2008 г. – С. 24-28. 13. Корсиченко К. Предмет договора купли-продажи: количество товара // Экспрессанализ. – 16 июня 2008. – № 24 (653). – С. 27-31. 14. Красовська Ірина. Все про закупівлю товару // Бібліотека головбуха. – 2008. – № 5(91). – С. 102-107. 15. Наказ Міністерства статистики України N 352 від 29.12.95 Про затвердження типових форм первинного обліку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uazakon.com/documents/date_5y/ pg_irnlwe/index.htm. 16. Наказ Міністерства статистики України N 193 від 21.06.96 Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uazakon.com/documents/date_5y/pg_irnlwe/index.htm. 17. Ноур Тетяна. Учимося складати господарські договори. // Баланс – 2008 – № 23 – С. 22-25. 18. Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік, внутрішній контроль і економічний аналіз витрат на поліпшення якості продукції: проблеми теорії та методології [Текст]: монографія / В.М. Пархоменко. – Житомир: ЖДТУ, 2010. - 559 с. 19. Положение о приемкетоваров по количеству и качеству, утвержденное Советом Министров Республики Беларусь № 1290 от 03 сентября 2008 г. 20. Поплюйко А.М. Документальне оформлення операцій використання виробничих запасів / А.М. Поплюйко // Вісник ЖІТІ, 2001. – №17. – с.146 – 154. 21. Рябікін В.І. Економічний аналіз ресурсозбереження / В.І. РРябікін // Бухгалтерський облік. – 1988. – №9. 22. Таран В.А. Ресурсосбережение – новый символ социально- экономического и научно-технического прогресса / В.А. Таран, А.В. Богатырев // Машиностроитель. – 2003. – № 12. – С. 8-19. 23. Шаповал А.І., Шаповал А.О. Методичні підходи до формування ефективної системи управління ресурсозбереженням на підприємстві 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mre/2010 2/5_8.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Катерина Василівна Романчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.