DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-3(61)-155-157

РОЗВИТОК МЕТОДИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА

Ірина Романівна Поліщук, Ореста Володимирівна Боднар

Анотація


Досліджено відмінності між основною, супутньою і побічною продукціями, запропоновано бухгалтерське відображення операцій з формування собівартості продукції


Ключові слова


облік процесу виробництва, готова продукція; супутня продукція; побічна продукція

Повний текст:

PDF

Посилання


Авершин Д.А. Класифікація результатів виробничого процесу та критерії їх визначення / Д.А. Авершин // Всеукраїнський науково-виробничий журнал “Сталий розвиток економіки”. – 2010. – № 1. – С. 65-71. 2. Гавриленко В.А. Удосконалення обліку незавершеного виробництва в умовах коксохімічних підприємств / В.А. Гавриленко, Є.Г. Черникова // Вісник соціально- економічних досліджень. – 2011. – № 41 (2). – С. 30-37. 3. Кисіль Н.М. Методологічні аспекти обліку готової продукції на підприємствах лісової галузі / Н.М. Кисіль, Н.І. Колінько // Збірник науково-технічних праць Українського державного лісотехнічного університету. – 2004. – Вип. 14.1. – С. 145-150. 4. Кучерак Д. Супутня продукція / Д. Кучерак // Дебет кредит. – 2006. – № 13 (14): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dtkt.com.ua/show/3cid01587.html. 5. Нестеренко Ж.К. Особливості готової продукції та вдосконалення обліку її реалізації на ВАТ “Новомиколаївський молокозавод” /Ж.К. Нестеренко, І.О. Циганова // Всеукраїнський науково- виробничий журнал “Сталий розвиток економіки”. – 2011. – № 2. – С. 180-184. 6. Оборотні активи в запасах товарно- матеріальних цінностей за видами економічної діяльності станом на 31 грудня 2011 року: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 7. Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 р. № 2755-VI: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi page=1&nreg=2755-17. 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати” № 318 від 31.12.99 р., затверджено Міністерством фінансів України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00. 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси” № 246 від 20.10.99 р., затверджено Міністерством фінансів України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99. 10. Черникова Є.Г. Удосконалення методики калькулювання собівартості продукції коксохімічних підприємств / Є.Г.Черникова // Экономика Крыма. – 2011. – № 2 (35). – С. 336-341. 11. Яременко Л.М. Загальні підходи до формування та розподілу прибутку в обліку): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Evu/ 2011_17.../ Yaremenko.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Ірина Романівна Поліщук, Ореста Володимирівна Боднар

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.