DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-3(61)-138-141

РОЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СИСТЕМІ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ

Інна Анатоліївна Панченко

Анотація


Досліджено місце та роль бухгалтерського обліку в системі ризик-орієнтованого управління, а також проаналізовано повноваження працівників бухгалтерської служби у впровадженні та реалізації ризик- орієнтованого управління господарською діяльністю


Ключові слова


бухгалтерський облік; ризик; ризик-орієнтоване управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Ендовицкий Д.А. Финансовые резервы организации: анализ и контроль: [научное издание] / Д.А. Ендовицкий, А.Н. Исаенко; под ред. проф. Д.А. Ендовицкого. – М.: КНОРУС, 2009. – 302 с. 2. Киндрацкая Л.М. Теоретические вопросы современного этапа реформирования системы бухгалтерского учета в Украине / Л.М. Киндрацкая // Институциональные аспекты бухгалтерского учета и контроля: материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию кафедры бухгалтерского учета и аудита. 30 июня 2011 г.: в 2 т. – Т.2 / под ред. В.В. Панкова, В.И. Петровой. – Москва: ФГБОУ ВПО “РЭУ им. Г.В. Плеханова”, 2012. – 527 с. 3. Марцынковский Д. Обзор основных аспектов риск- менеджмента / Д. Марцынковский // [Електронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cfin.ru/finanalysis/ risk/main_meths.shtml 4. Методологічні основи розвитку постіндустріальної економіки: [Монографія] / М.П. Денисенко, А.П. Гречан, В.В. Лойко та ін.; За ред. д.е.н., проф. М.П. Денисенка, д.е.н., проф. Л.П. Гречан, к.е.н., доц. В.В. Лойко – Київ: Фітосоціоцентр, 2010. – 688с. 5. Нападовська Л.В. Теорія бухгалтерського обліку: [монографія] / Л.В. Нападовська, М Добія, М. Сандер, Р. Матезіч та інш; за заг. ред. Л.В. Нападовської – К.: Київ. Нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 735 с. 6. Новодворский В.Д. Бухгалтерский учет в системе управления / В.Д. Новодворский. – М.: Финансы, 1979. – 72 с. 7. Паштова Л.Г. Риск-менеджмент на предприятии / Л.Г. Паштова // Справочник экономиста – № 5 – 2003 – [Електронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.profiz.ru/se/5_03/864 8. Потаница Ю.М. Финансовое моделирование в анализе создания стоимости / Ю.М. Потаница // Институциональные аспекты бухгалтерского учета и контроля: материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию кафедры бухгалтерского учета и аудита. 30 июня 2011 г.: в 2 т. – Т.2 / под ред. В.В. Панкова, В.И. Петровой. – Москва: ФГБОУ ВПО “РЭУ им. Г.В. Плеханова”, 2012. – 527 с. 9. Пушкар М.С. Ідеальна система обліку: концепція, архітектура, інформація / М.С. Пушкар, М.Г. Чумаченко. – Тернопіль: Карт-бланш, 2011. – 336 с. 10. Тихоновский А.В. Риск-менеджмент: позиция бухгалтера / А.В. Тихоновский // Сибирская финансовая школа – № 1 – 2007 – с. 34-37- [Электронный ресурс] – Режим доступа: safbd.ru/magazine/article/riskmenedzhment- poziciya buhgaltera


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Інна Анатоліївна Панченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.