DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-3(61)-134-137

ТРАНСФОРМАЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПІД ВПЛИВОМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Володимир Олександрович Осмятченко

Анотація


За результатами проведеної критичної оцінки існуючих принципів бухгалтерського облікупід впливом функціонування комп’ютеризованих систем, можна запропонувати їх перегрупування в трьох групах фундаментальних уявлень. Принцип періодичності в наслідок того, що за умови функціонування автоматизованої системи бухгалтерського обліку інформація про фінансово-
господарську діяльність підприємства (організації) доступна не тільки в рамках звітного періоду, а й за потребою в будь-який проміжок часу, повинен перейти із групи “Принципів-умов” до “Принципів- рекомендацій” Установлено, що за умов сталого функціонування автоматизованої системи
бухгалтерського обліку в інформаційному просторі системи управління підсистема бухгалтерського обліку набуває певних ознак інформаційних технологій, які пропонується ідентифікувати в складі окремої групи принципів забезпечення бухгалтерського обліку


Ключові слова


бухгалтерський облік; підприємства (організації); принципи; інформація; автоматизована система бухгалтерського обліку (АСБО)

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-ХIV (зі змінами і доповненнями) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/996-14 2. Глен А. Велш Основи фінансового обліку: Пер. з англ. / А. Велш Глен, Г. Шорт Деніел // – К.: Основи економіки,1999. – С. 146. 3. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посіб. / С. В. Івахненков. – К.: Знання-прес, 2003. – 349 с. 4. Новикова Е.Н., Осмятченко В.А. Практикум по 1С:Бухгалтерии 7.7 – Уч. пособ. для студентов высших учебных заведений. – Кривой Рог: Минерал, 2004 – 196 с. 5. Осмятченко Л.М. Бухгалтерський облік. [Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти] / Л.М. Осмятченко, В.Є. Шевчук// – Львів: Магнолія 2006, 2007 р. – 196 с. 6. Свірко С.В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: методологія та організація [Монографія] / С.В. Свірко // – Київ: КНЕУ, 2006. – 243 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Володимир Олександрович Осмятченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.