ТРАНСФОРМАЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПІД ВПЛИВОМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Володимир Олександрович Осмятченко

Анотація


За результатами проведеної критичної оцінки існуючих принципів бухгалтерського облікупід впливом функціонування комп’ютеризованих систем, можна запропонувати їх перегрупування в трьох групах фундаментальних уявлень. Принцип періодичності в наслідок того, що за умови функціонування автоматизованої системи бухгалтерського обліку інформація про фінансово-
господарську діяльність підприємства (організації) доступна не тільки в рамках звітного періоду, а й за потребою в будь-який проміжок часу, повинен перейти із групи “Принципів-умов” до “Принципів- рекомендацій” Установлено, що за умов сталого функціонування автоматизованої системи
бухгалтерського обліку в інформаційному просторі системи управління підсистема бухгалтерського обліку набуває певних ознак інформаційних технологій, які пропонується ідентифікувати в складі окремої групи принципів забезпечення бухгалтерського обліку


Ключові слова


бухгалтерський облік; підприємства (організації); принципи; інформація; автоматизована система бухгалтерського обліку (АСБО)

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-ХIV (зі змінами і доповненнями) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/996-14 2. Глен А. Велш Основи фінансового обліку: Пер. з англ. / А. Велш Глен, Г. Шорт Деніел // – К.: Основи економіки,1999. – С. 146. 3. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посіб. / С. В. Івахненков. – К.: Знання-прес, 2003. – 349 с. 4. Новикова Е.Н., Осмятченко В.А. Практикум по 1С:Бухгалтерии 7.7 – Уч. пособ. для студентов высших учебных заведений. – Кривой Рог: Минерал, 2004 – 196 с. 5. Осмятченко Л.М. Бухгалтерський облік. [Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти] / Л.М. Осмятченко, В.Є. Шевчук// – Львів: Магнолія 2006, 2007 р. – 196 с. 6. Свірко С.В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: методологія та організація [Монографія] / С.В. Свірко // – Київ: КНЕУ, 2006. – 243 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-3(61)-134-137

Copyright (c) 2012 Володимир Олександрович Осмятченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.