БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ТАРОЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ПРОБЛЕМИ ВІДОБРАЖЕННЯ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

Алла Анатоліївна Михалків

Анотація


Розглянуто існуючі проблеми здійснення операцій з тарою, встановлено особливості бухгалтерського обліку та оподаткування відповідних господарських операцій для цілей удосконалення управління оборотними активами підприємства


Ключові слова


тара; одноразова тара; інвентарна тара; багатооборотна тара

Повний текст:

PDF

Посилання


Грачова Р. Інвентарна тара [Електронний ресурс] / Римма Грачова // Методологія бухгалтерського обліку від Римми Грачьової – Режим доступу до книжки: http://buhlabaz.ru/knigi/25-entsiklopediya bukhgalterskogoucheta/ 244-tara-i-tarni-materiali.html. 2. Эльпинер З.Г. Бухгалтерский учет в плодоовощных консервних предприятиях потребительской кооперации / З.Г. Эльпинер. – М.: Экономика, 1970. – 175 с. 3. Інструкція з бухгалтерського обліку тари на підприємствах і в організаціях державної торгівлі та громадського харчування, затверджена Наказом Міністерства торгівлі СРСР від 28.04.1986 N 93 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0093400-86/print1323106519117267. 4. Керимов В.Э. Бухгалтерский учет на производственных предприятиях / В.Э. Керимов. – М.: Издательский Дом “Дашков и Ко”, 2001. – 348 с. 5. Ластовецький В.Е. Учет затрат по факторам производства и центрам ответственности / В.Е. Ластлвецький. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 165 с. 6. Лисиця Т. Тара: класифікація і правила обліку / Т. Лисиця // Баланс – 2011. − №94 (1132). – C. 26-31. 7. Минковская Ю.В. Учет и анализ материальных затрат в системе оперативного управления себестоимостью плодоовощной консервной продукции: состояние и развитие; дис. … канд. економ. наук: 08.00.12 / Юлия Владимировна Минковская. – М.: 2011. – 161 с. 8. Сук Л.К. Організація бухгалтерського обліку / Л.К. Сук, П.Л. Сук. Організація бухгалтерського обліку : Підручник. – К.: Каравела; Піча Ю.В., 2009. – 624 с. 9. Упоров Н.И. Учет и калькулирование себестоимости продукции на плодоовощных консервних предприятиях потребительской кооперации / Н.И. Упоров. – М.: Центросоюз. Моск. кооп. ин-т, 1972. – 44 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-3(61)-130-133

Copyright (c) 2012 Алла Анатоліївна Михалків

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.