DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-3(61)-127-129

ПОЛІПШЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Ерна Георгіївна Мельник

Анотація


Розглянуто основні елементи організації та методики бухгалтерського обліку господарських операцій з поліпшення основних засобів


Ключові слова


основні засоби; поліпшення; ремонт; бухгалтерський облік

Повний текст:

PDF

Посилання


Економічний словник-довідник [за ред. док. екон. наук, проф. С. В. Мочерного]. – К.: Феміна, 1995. – 368 с. 2. Большой экономический словарь. – М.: Институт новой экономики,1997. – 790 с. 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби” (Наказ Міністерства фінансів від 25.02.2000 р. № 989. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0288-00. 4. Грэй, Сидней Дж. Финансовый учет: Глобальный подход. [учб.-метод. пособие: пер. с англ.]. Е. Нидлз. – Москва: 2006 – 614 с. 5. Мустеца І.В. Проблеми податкового та фінансового обліку основних засобів в умовах євроінтеграції [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchtei/2009_3/2009- V3_39.pdf. 6. Леонтьєва В. Бухгалтерський облік ремонтів основних засобів / Валентина Леонтьєва // Вісник Житомирського державного технологічного університету: Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2006. – № 3 (37). – С. 64-68. 7. Кириченко В.В. Історія розвитку обліку витрат на капітальний ремонт основних засобів // Розвиток науки про бухгалтерський облік. Збірник тез та текстів виступів на міжнародній науковій конференції. Частина І. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – С. 129-131. 8. Ковалов Д. Бухгалтерські рокіровки основних засобів: що відбувається в податковому обліку // Все про бухгалтерський облік. – 2008. – № 44. – С. 8. 9. Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом МФУ від 30.09.2003 р. № 561. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article%3Fart_id=50263&cat_id=50097. 10. Податковий кодекс України [Електронний ресурс] /Верховна рада України (закон № 2755-17). – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/ cgibin/laws/main.cgi page=1&nreg=2755-17.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Ерна Георгіївна Мельник

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.