КЛАСИФІКАЦІЯ ОРЕНДНИХ ОПЕРАЦІЙ ДЛЯ ПОБУДОВИ ЇХ ОБЛІКУ НА КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Світлана Михайлівна Лайчук, Надія Михайлівна Хорунжак

Анотація


Узагальнено класифікаційні ознаки видів орендних операцій для потреб бухгалтерського обліку підприємств комунальної сфери


Ключові слова


оренда; орендні операції; класифікація оренди; облік комунального майна; облік орендних операцій

Повний текст:

PDF

Посилання


Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436 IV [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15 2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 “Оренда”, затверджене Наказом Міністерства фінансів України 28.07.2000 р. № 181 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0487-00 4. Про оренду державного та комунального майна [Електронний ресурс]: Закон України від 10.04.1992 р. № 2269-ХІІ: законодавча база Верховної Ради України. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=2269-12. 5. Про затвердження методики оцінки майна [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України № 1891 від 10.12.2003 р. – Режим доступу: http//zakon1.rada.gov.ua/ cgi-bin/lows/main.cgi. 6. Ришар Ж. Бухгалтерский учет: теория и практика: Пер. с фр./ Под ред. Я.В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 160 с. 7. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/435-15


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-3(61)-112-115

Copyright (c) 2012 Світлана Михайлівна Лайчук, Надія Михайлівна Хорунжак

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.