DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-3(61)-107-111

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТООБІГУ ДЛЯ ЦІЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БЕЗ СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Олексій Олексійович Куцик

Анотація


Висвітлено аспекти формування документообігу для цілей бухгалтерського обліку в межах дії договору про спільну діяльність без створення юридичної особи. Визначено
мінімально необхідний перелік документів для нормального функціонування обліку організації-учасника спільної діяльності без створення юридичної особи


Ключові слова


спільна діяльність; організація документообігу; облікові регістри; первинні документи

Повний текст:

PDF

Посилання


Бутинець Ф.Ф. Фінансовий облік: : Підручник / Ф.Ф. Бутинець. – [2-ге вид.,перероб. і доп.]. – Ж. : ЖІТІ, 2006. – 525 с. 2. Живко З.Б. Бухгалтерський облік: теорія,методика, практика : Навч.-метод. посібник / З.Б. Живко. – Л. : Камула, 2006. – Ч.1. – 152 с. 3. Карпушенко М. Ю. Організація обліку : навч. посібник (для студентів економічних спеціальностей, які навчаються за спеціальністю “Облік і аудит”) / М.Ю. Карпушенко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2011. – 241 с. 4. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник / За ред. В.С.Леня. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 696 с. 5. Організація бухгалтерського обліку. Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-є вид., доп. і перероб. – Житомир : ПП “Рута”, 2002. – 592 с. 6. Привалова Н.Є. Аспекти організації бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи / Неля Привалова // Галицький економічний вісник. – 2009. – №2. – С. 164 –167. 7. Сопко В.В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу : підручник / В.В.Сопко, В.П.Завгородній. – К.: КНЕУ, 2004. – 412 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Олексій Олексійович Куцик

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.