DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-3(61)-81-87

ВТРАТИ МАЙНА ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ: ОБЛІКОВО-ПРАВОВІ ОСНОВИ

Дмитро Леонідович Кузьмін

Анотація


Обґрунтовано поняття втрат в системі бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю, подано визначення категорії “природні втрати”, що є основою удосконалення процесу організації та ведення бухгалтерського обліку з урахуванням інтересів власника та адміністрації підприємства в частині збереження майна


Ключові слова


збереження майна; втрати майна; природні втрати; розкрадання; нестача

Повний текст:

PDF

Посилання


Бардаш С.В. Інвентаризація: теорія, практика, комп’ютеризація / Бардаш С.В. – Житомир: ЖІТІ, 1999. 372 с.

Белоусов М.С. Бухгалтерия для всех / М.С. Белоусов, Н.Р. Вейцман. – М.: Финансы, 1970. – 95 с.

Бондаренко О. Списання нестачі товарів при самообслуговуванні / О. Бондаренко // Библиотека ГЛАВБУХА. Бухоблік у торгівлі. – 2008. – № 5(91). – С. 15.

Бочкова Л.И. Судебная бухгалтерия. Общая часть:[учебное пособие] / Бочкова Л.И., Новак О.Э., Савинов С.В.– М.: Издательско-торговая корпорация “Дашков и К”, 2007. – 320 с.

Вещунова Н.Л. Бухгалтерский учет на предприятиях различных форм собственности: [для бух. отд-ний техникумов] / Н.Л. Вещунова., Л.Ф. Фомина. – СПб: “Герда”, 2000. –640 с.

Гаркавин Р. Інвентаризація / Р. Гаркавин // Школа бухгалтера. – 2007. – № 18. – С. 33-37.

Губіна І. Бухгалтеру про шкоду та її відшкодування / І. Губіна // Збірник систематизованого законодавства. – 2002. –№ 21/1 (488). – С. 205-210.

Жукова О. Облік бракованоїпродукції / О. Жукова // Бухгалтерія. – 2005. – № 30 (653). – С. 38-43.

Камлик М. І. Особливості обліку і використання обліково-бухгалтерських документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів у галузях економіки. Судова бухгалтерія / Камлик М.І. – К.: 1995. –256 с.

Клочков В. Коли на злодії шапка горить, або що таке крадіжка та як за неї карають / В. Клочков // Все про бухгалтерський облік. – 2008. – № 31. – С. 6-8.

Кузьмін Дм.Л. Класифікація втрат підприємства для цілей бухгалтерського обліку: Матеріали V-ої наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених [“Бухгалтерський облік, аналіз і контроль в системі управління підприємством”] (Львів, 22 квітня 2010 р) / Дм.Л. Кузьмін / М-во освіти і науки України, Львів. комерц. академ. – Львів: Львівська комерційна академія, 2010. - 310 с. – С. 19-20.

Кузьмін Дм.Л. Природний убуток: порядок визначення та списання: Тези доповідей І-ої Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів [“Актуальні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю”] (Луцьк, 18 грудня 2009 р.) / Дм.Л. Кузьмін / Мін-во освіти і науки України, ЛНТУ. – Луцьк: ЛНТУ, 2009. – 428 с. – С. 213-215.

Курбанов Р. Закон о бухгалтерском учете. Постатейный комментарий: производственно-практическое издание / Курбанов Рахмон. – Душанбе, 1999. – 95 с.

Малышко А.А. Судебная бухгалтерия: курс интенсив. подгот. / А.А. Малышко. – Минск: Тетра Системс, 2008. – 272 с.

Мельник П.В. Расследование преступлений в сфере экономики: [учеб.-практ. пособие] / Мельник П.В., Новиков С.И. , Самилык Г.М. . – К.: Фирма “ДИЯ” ЛТД, 1998. – 184 с.

Наказ Міністерства торгівлі СРСР від02.04.87 р. № 88 (Додаток 2. Інструкція із застосування норм природного убутку продовольчих товарів у роздрібній мережі державної і кооперативної торгівлі) [Електронний ресурс]: Законодавство України. – К.: CD- вид-во “Інфодиск”, 2009. – 1 електрон. опт. диск (CDROM): кольор: 12 см. – (Законодавство України). –Систем. вимоги: Pentium-266: 32Mb RAM: CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з титул. екрану.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Дмитро Леонідович Кузьмін

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.