КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦІЙ З ОРЕНДИ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМ МАЙНОМ УКРАЇНИ: НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ

Тетяна Вавилівна Кирик

Анотація


Проведено дослідження напрямів удосконалення організаційно-методичних засад перевірки стану та використання орендованого комунального майна в Україні


Ключові слова


контроль стану та використання орендованого комунального майна; регламент контролера; організаційно-методична модель внутрішнього контролю операцій з оренди комунального майна

Повний текст:

PDF

Посилання


Андреев В.Д. Практический аудит (Справочное пособие) / В.Д. Андреев. – М.: Экономика, 1994. – 366 с. 2. Белобжецкий И.А. Финансовый контроль и новый хозяйственный механизм / И.А. Белобжецкий. – М.: “Финансы и статистика”, 1989. – 256 с. 3. Білуха М.Т. Теорія фінансово- господарського контролю і аудиту / М.Т. Білуха. – Підручник. –К.: ПП “Влад і Влада”, 1996. – 320 с. 4. Бутинець Ф.Ф. Контроль і ревізія: Підручник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-е вид., доп. і перероб / Ф.Ф. Бутинець, Н.Г. Виговська, Н.М.Малюга. – Ж.: ПП “Рута”, 2002. – 544 с. 5. Бутинець Т.А. Внутрішній контроль виробничої діяльності підприємства: управлінський підхід / Т.А. Бутинець. – Вісник ЖДТУ. – 2008. –№ 1 (43). – С. 28-32. 6. Вейцман Н.Р. Контроль и учет –всенародное дело / Н.Р. Вейцман. – Бухгалтерский учет. – 1982. – № 2. 7. Виговська Н.Г. Господарський контроль в Україні: теорія, методологія, організація: Монографія / Н.Г. Виговська. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – 532 с. 8. Калюга Є.В. Фінансово-господарський контроль у системі управління /Є.В. Калюга. – К.: Ельга, 2002. – 360 с. 9. Майданевич Ю.П. Організація внутрішньогосподарського контролю на підприємствах молочної промисловості / Ю.П. Майданевич. –Вісник ЖДТУ. – 2007. – № 2(4). – С. 118-129.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-3(61)-61-66

Copyright (c) 2012 Тетяна Вавилівна Кирик

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.