ПРОБЛЕМИ ПЕРЕДАЧІ В ОРЕНДУ І УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ НЕРУХОМОГО МАЙНА, ЩО Є ОБ’ЄКТОМ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Ольга Володимирівна Кантаєва

Анотація


Розроблено порядок передачі в оренду і укладання договорів оренди комунального майна, проведено дослідження доцільності конкурсного порядку надання державного й комунального майна в оренду


Ключові слова


договір оренди об’єктів комунальної власності; процедура укладання договору; конкурсний порядок

Повний текст:

PDF

Посилання


Алексєєв В.М. Власність територіальних громад в Україні: шляхи розвитку: [монографія] / В.М. Алексєєв. − Чернівці: Технодрук, 2007. − 336 с. 2. Бабаєв В.М.Управління міським господарством: теоретичні та практичні прикладні аспекти: [монографія] / В.М. Бабаєв. − Х.: Вид-во ХарРІНАДУ “Магістр”, 2004. − 204 с. 3. Бюджетні установи: бухгалтерський облік та оподаткування. Навчальний посібник / За ред. В.І. Лемішовського. − 3-є вид., доп. перероб. − Львів: “Інтелект-Захід”, 2008. − 1120 с. 4. Галкін В.М. Ефективне управління комунальною власністю як пріоритет діяльності органів місцевого самоврядування / В.М. Галкін // Теорія та практика державного управління. – 2008. – №4(23). – с. 6. 5. Гуляк О. Алгоритмізація передачі в оренду нерухомого майна як об’єкта комунальної власності територіальної громади / О. Гуляк // Збірник наукових праць. – 2010. – № 24. – С. 249- 255. 6. Закон України “Про Державний бюджет України на 2011 рік” від 23.12.2010 № 2857-VI. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/ 2857-17/print1353572053988776 7. Закон України “Про Державний бюджет України на 2012 рік” від 22.12.2011 № 4282-VI. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 4282 17 8. Закон України “Про оренду державного та комунального майна” від 10.04.1992 № 2269-XII. – [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2269 12 9. Ольшанський О.В. Управління місцевим господарством: механізм удосконалення: [монографія] / О.В .Ольшанський. – Х.: Константа, 2008. − 158 с. 10. Про затвердження методики оцінки майна [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України № 1891 від 10.12.2003 р. – Режим доступу: http//zakon1.rada.gov.ua/cgibin/ lows/main.cgi. 11. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні [Електронний ресурс]: Закон України № 2658-ІІІ від 12.07.2001 р. – Режим доступу: http//zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/lows/main.cgi. 12. Серебрякова Ю.О. Правові аспекти конкурсного порядку набуття права оренди державного нерухомого майна / Ю.О. Серебрякова // Проблеми правознавства та правоохоронноїдіяльності. – 2010. – №4. – С. 259-263. 13. Тарнавська М. Правонаступництво при оренді цілісних майнових комплексів державних підприємств / М. Тарнавська // Вісник податкової служби України. – 2005. – №30(360). – С.26. 14. Усенко Я. Оренда й суборенда держмайна: нове в методиці розрахунку плати / Я. Усенко // Справочник экономиста. – 2007. –№ 4(40). – С.49. 15. Шатковський Я. Окремі адміністративно-правові аспекти оренди державного нерухомого майна та передання з комунальної у державну власність


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-3(61)-58-60

Copyright (c) 2012 Ольга Володимирівна Кантаєва

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.