DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-3(61)-53-57

УДОСКОНАЛЕННЯ ДОГОВІРНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В ЧАСТИНІ ОПЕРАЦІЙ З КОМЕРЦІЙНОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА

Людмила Степанівна Скакун, Генріх Генріхович Казарян

Анотація


Досліджено особливості оподаткування податком на додану вартість та податком на прибуток операцій з комерційного посередництва (агентських відносин), що надало змогу встановити співвідношення положень агентського договору, що впливають на фінансові результати діяльності сторін договору. Визначено шляхи оптимізації оподаткування податком на прибуток в залежності від вибору моделі договірної політики при укладенні агентського договору


Ключові слова


договірна політика; податкове планування; комерційне посередництво

Повний текст:

PDF

Посилання


Єніч В. Здійснення торгівлі через платника єдиного податку за договором комісії [Електронний ресурс] / В. Єніч // Режим дступу: http://www.nky.com.ua/NalogKod/ Kod14/Cons/ C310712_3.htm. 2. Занько Б. Бухгалтерский и налоговый учет комиссионных операцій / Б. Занько // Справочник экономиста. – 2012. – № 9 (105). – С. 43. 3. Карпова В. Фискальные перспективы – 2. Новые возможности оптимизации налогообложения: посреднические договоры / В. Карпова// Управленческий учет и бюджетирование. – 2012. – № 3 (51). – С. 58-65. 4. Податковий кодекс України: остання редакцiя вiд 01.01.2011 [Електронний ресурс] / Верховна рада України (закон № 2755-17). – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?page=1&nreg= 2755-17. 5. Пятов М.Л. Управление обязательствами организации: монографія / М.Л. Пятов. – М.: “Финансы и статистика”, 2004. – 224 с. 6. Романчук К.В. Організація та методика бухгалтерського обліку договірного процесу (на прикладі діяльності промислових підприємств України): дис. на здобуття наук. ступеню канд. екон. наук: спец. 08.06.04 / К.В. Романчук. – Житомир, 2005. – 187 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Людмила Степанівна Скакун, Генріх Генріхович Казарян

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.