БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З НАРАХУВАННЯ ВИНАГОРОД ТА ЗДІЙСНЕННЯ ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ ЯК ПІДҐРУНТЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ РИНКУ ПРАЦІ

Ірина Вікторівна Жиглей

Анотація


Досліджено основні тенденції розвитку ринку праці та соціального захисту населення в порівнянні з інформацією про операції з нарахування винагород та здійснення виплат
працівникам, відображеними в системі бухгалтерського обліку


Ключові слова


винагороди; виплати працівникам; ринок праці; соціальний захист;

Повний текст:

PDF

Посилання


Жук А. Від такої “боротьби” з бідністю бідних стає ще більше... [Електронний ресурс] / А. Жук // Високий замок – 2009. – Режим доступу до журн: http://www.wz.lviv.ua/pages.php?ac=arch&atid=76669 2. Куліков Г. Шляхи регулювання оплати праці в Україні / Г. Куліков // Праця і зарплата. – 2008. – № 29 (609). – С. 4-6. 3. Лановий В. Примара життя за чужий рахунок [Електронний ресурс] / Володимир Лановий // Економічна правда. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/ publications/299948/ 4. Маркс К. Капитал: Критика политической экономии / К. Маркс; [пер. И.И. Степанова- Скворцова]. Государственное издательство политической литературы, 1949. – Т.1 Книга первая: Процесс производста капитала. - 794 с. 5. Новий курс: реформи в Україні. 2010-2015. Національна доповідь / за заг. ред. В.М. Гейця [та ін.]. – К.: НВЦ НБУВ, 2010. – 232 с. 6. Новий курс: реформи в Україні. 2010-2015. Національна доповідь / за заг. ред. В. М. Гейця [та ін.]. – К.: НВЦ НБУВ, 2010. – 232 с. 7. Охріменко О.З 2013 року зарплати в “конвертах” можуть відмерти з доброї волі [Електронний ресурс] / Олександр Охріменко // УНІАН. Економіка. – 2012. – 27 липня. – Режим доступу: http://economics.unian.net/ ukr/detail/135182 8. Пільги та пільговики: слово за законом // Профспілки України. – 2007. – № 2. - С. 37-39. 9. Поліщук О.Ю. Проблема розриву вартості послуг праці та рівня заробітної плати в Україні / О.Ю. Поліщук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: зб. наук. праць. Ч. 1. / Серія: Економіка. – Рівне: НУВГП, 2008. – Вип. 4 (44).– С. 153-159. 10. Програма закінчилася, бідність залишилася / Офіційне повідрмлення Колегієї Рахункової палати від 09.02.2011 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.acrada. gov.ua/control/main/uk/publish/article/16735678 11. Реверчук Н.Й. Соціальна відповідальність підприємців у сфері розподілу доходів в Україні [Електронний ресурс] / Н.Й. Реверчук / Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України / Національний лісотехнічний університет України. Випуск 18.1. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ chem_biol/nvnltu/18_1/18_1_Rewerczuk.pdf 12. Щодо пріоритетних напрямів реформування заробітної плати в Україні [Електронний ресурс] // Відділ економічної та соціальної стратегії Національного інституту стратегічних досліджень – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/ Monitor/Monitor1_72/01.htm 13. Юрчишин В. Україна: вперед, у пастку бідності [Електронний ресурс] / Василь Юрчишин // Економічна правда. – 2011. – 19 квітня. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/publications/2011/04/19/283433/view_print/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-3(61)-47-52

Copyright (c) 2012 Ірина Вікторівна Жиглей

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.