ВІД ЗАРОДЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ КУЛЬТУРИ ДО ЕКСПАНСІЇ ПОДВІЙНОЇ БУХГАЛТЕРІЇ

Йосип Якимович Даньків, Мирослав Ярославович Остап'юк, Наталія Іванівна Ценклер

Анотація


Бухгалтерський облік як комплекс наукових категорій, як рахунковедення дозволяє виявити і оцінити суть практичної діяльності будь-якої бухгалтерії в будь-якій країні світу. Ця категорія в своїх первинних витоках мала початком господарську діяльність, яка відбувалась в різних типах господарств (ергастеріях, латифундіях, торгових точках купців, конторах мінял і т.п.). В міру економічного розвитку вона трансформувалась, набуваючи різноманітні форми, зв’язані з особливостями діяльності ділових людей, інженерів, адміністраторів, економістів. Дух епохи також значно впливав на зміст і структуру обліку. В роботі досліджуються етапи розвитку бухгалтерського обліку на його довгому
шляху від виникнення до сучасної подвійної бухгалтерії


Ключові слова


облік; історія; стародавній світ; таблички; папірус; книги; кодекси; публічно-правова звітність; парадигми обліку; камеральна бухгалтерія; подвійний запис; диграфізм; експансія

Повний текст:

PDF

Посилання


Аниксин А.В. Юность науки: Жизнь и идеи мыслителей – экономистов до Маркса/ А.В. Аниксин. – 3-е изд. – М.: Политиздат, 1979. – 363 с. 2. Даньків Й.Я., Бухгалтерський облік: Підручник/ Й.Я. Даньків, М.Я. Остап’юк. – К.: Знання, 2007. – 469 с. 3. Кипарисов М.А. Теория бухгалтерского учета / М.А. Кипарисов – Москва, Ленинград: Госпланиздат, 1940. – 326 с. 4. Остап’юк М.Я. Історія бухгалтерського обліку: Навч.посібник. – 2-е видання виправлене і доповнене / М.Я. Остап’юк, М.Р.Лучко, Й.Я. Даньків. – К.: Знання, 2009. – 278 с. 5. Пачоли Л. Трактат о сетах и записях/ Л.Пачоли – Москва: Статистика, 1974. – 160 с. 6. Раймонд де Рувер. Как возникла двойная бухгалтерия/ Раймонд де Рувер. – Москва: Госфиниздат, 1958. – 67 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-3(61)-38-42

Copyright (c) 2012 Йосип Якимович Даньків, Мирослав Ярославович Остап'юк, Наталія Іванівна Ценклер

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.