DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-3(61)-32-34

ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ: ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ

Ірина Леонідівна Грабчук, Євгенія Броніславівна Пономаренко

Анотація


Удосконалено методичне забезпечення бухгалтерського обліку операцій з фінансовими інвестиціями, виходячи з етапів їх життєвого циклу (придбання, знаходження у портфелі
інвестора, вибуття), що забезпечує повне відображення у фінансовій та внутрішній бухгалтерській звітності інформаціїпро об’єкти, що виникають в ході фінансового інвестування


Ключові слова


фінансові інвестиції; життєвий цикл фінансових інвестицій; метод участі в капіталі

Повний текст:

PDF

Посилання


Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99. 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції",затверджене наказом Міністерства фінансів України від 26квітня 2000 року N 91 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0284-00. 3. Поплавська Ж.Ф. Сутність життєвого циклу підприємств та фактори, що впливають на його формування / Ж.Ф. Поплавська, Т.В. Доненко // Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково- технічних праць. – 2008. – вип. 18.8. – С. 169-175. 4. Рутинський М. Концепція життєвого циклу територіальної рекреаційної системи в сучасному теоретичному арсеналі рекреаційної географії / М. Рутинський // ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ. Серія геогр. – 2010. – Вип. 38. – С. 310-317. 5. Скрипник М.І. Життєвий цикл і методи калькулювання за стадіями / М.І. Скрипник // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – № 1(51).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Ірина Леонідівна Грабчук, Євгенія Броніславівна Пономаренко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.