DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-3(61)-15-17

МОНИТОРИНГ ВНЕДРЕНИЯ МСФО В УКРАИНЕ

Жанетта Анатольевна Богданова

Анотація


Рассмотрены, проанализированы и систематизированы особенности внедрения международных стандартов финансовой отчетности участниками финансового рынка Украины


Ключові слова


мониторинг; международные стандарты финансовой отчетности; финансовый рынок; финансовая отчетность

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Украіні: Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV зі змінами і доповненнями // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: littp://zakon2.rada.gov.ua/laws/slTO'w/996-14. 2. Про застосування міжнародних стандатів фінансової звітності : Лист Національного банку України, Міністерства фінансів України, Державної статистики від 07.12.2011 №12-208/1757-14830, №31-08410-06-5/30523, №04/4-07/702 //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon 2.rada.gov.ua/laws/show/vl 757500-11. 3. Постанова № 1223 від 30 листопада 2011 “Про внесення змін до Порядку представлення фінансової звітності” // [Електроннийресурс]. – Режим доступу: http://zakon 2.rada.gov.ua/laws/show/zl 556-11. 4. Програма реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.1998 р. № 1706 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=1706-98-%EF 5. Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку: Наказ Міністерства фінансів України від 09.12.2011р. № 1591 // [Електроннийресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/zl 556-11. 6. Голов С. МСФЗ у законі / С. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – №9. – С. 3-9. 7. Курников А. МСФО в Украине: практический опыт внедрения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: gaap.ru/articles/128083/ 8. Міжнародні стандарти фінансової звітності // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: littp://www.minfin.gov.ua/control/publislT/aitic1e/main artJd=92410&catJd=92408. 9. МСФЗ: українська версія // Бухгалтерія. – 2012. – №6. – С. 51-54. 10. Омелянович М. Перехід на МСФЗ:дюжина відповідей на найбільш актуальні запитання / М.Омелянович // Все про бухгалтерський облік. – 2012. –№30. – С. 14-19. 11. Особенности перехода на Международные стандарты финансовой отчетности[Электронный ресурс]. – Режим доступа: leda-a.com/.../24-osobennosti-perekhoda-na-mezhdunarodnye-stand


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Жанетта Анатольевна Богданова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.