ЗРУШЕННЯ У СТРУКТУРНИХ РЕФОРМАХ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ НА ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Олександр Григорович Череп

Анотація


Досліджено актуальність проблеми нестачі фінансових ресурсів в органах місцевого самоврядування та нестабільність їхніх доходних джерел. Визначено взаємозв’язок між місцевими бюджетами різних рівнів, а також між цими бюджетами і державним бюджетом, а також фінансові відносини з приводу перерозподілу фінансових ресурсів для забезпечення ефективного функціонування кожного бюджету. Розглянуто основні новації прийнятого Бюджетного кодексу України щодо посилення фінансової основи місцевих бюджетів. Запропоновано заходи щодо збільшення в місцевих бюджетах частки власних доходів, зменшення залежності від фінансової допомоги, досягнення збалансованості бюджетів, підвищення ефективності управління місцевими фінансами


Ключові слова


фінансові ресурси; місцевий бюджет; Бюджетний Кодекс; державний бюджет; фінансові відносини; власні доходи; управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрейченко О. Нові підходи до формування дохідної бази місцевих бюджетів / О. Андрейченко // Економіст. – 2008.– № 11. – С. 38 – 40. 2. Аптекар С., Краснова В. Про формування місцевих бюджетів / С.Аптекар, В.Краснова // Економіка України. – 2010. – №4. – С. 42–47. 3. Бадила М. Фінансове забезпечення місцевих бюджетів: сучасний стан та перспективи вдосконалення / М.Бадила // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – №8. – С. 35–39. 4. Балдич Н.І. Механізм фінансового вирівнювання місцевих бюджетів: сутність, структура, функції [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.academy.kiev.ua 5. Бондарчук Т.В. Фінансова політика забезпечення ефективності доходів місцевих бюджетів / Т.В.Бондарчук // Економіст. – 2009. – №4. – С.30–33. 6. Борщевич Л.О. Місцевий бюджет як основа фінансової самостійності / Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2009. – Вип. 1 (24). – 492 с. 7. Буряченко А.Є. Удосконалення фінансового механізму місцевих бюджетів / А.Є. Буряченко, М.П. Палій // Фінанси України. – 2008. – № 8. – С. 13–18. 8. Бюджетний кодекс України: Закон України від 21.06.2001 №2542-III / Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 37-38. 9. Бюджетний кодекс України: Закон України від 08.07.2010 №2456-VI [електронний ресурс] / Сайт Міністерства фінансів України. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-385-387

Copyright (c) 2012 Олександр Григорович Череп

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.