DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-377-380

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ ВІТЧИЗНЯНИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ В УКРАЇНІ

Ганна Сергіївна Мельничук

Анотація


Сформульовано головну мету політики захисту товаровиробників в Україні на найближчі 5 років. Визначено цільові пріоритети формування бюджетно-податкового механізму захисту вітчизняних товаровиробників, напрями та способи їх досягнення


Ключові слова


захист товаровиробників; бюджетно-податковий механізм; політика захисту товаровиробників; бюджетно-податковий механізм захисту товаровиробників

Повний текст:

PDF

Посилання


Мельничук Г. С. Аналіз напрямів та розмірів підтримки виробництва за рахунок коштів державного бюджету в Україні / Г. С. Мельничук // Економічні науки : зб. наук. праць. – Луцьк, 2010. – Випуск 7 (25). – Ч. 5. – С. 52–63. – Серія “Облік і фінанси”; 2. Конкурентне право та політика в Україні : [огляд ОЕСР, 20] [Електронний ресурс]. / Джейн К. Шаффер, 2008 – 123 с. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/; 3. Левченко Н.М. Фіксований сільськогосподарський податок як найдієвіший важіль державного регулювання економічних процесів в АПК [Електронний ресурс]. / Н. М. Левченко. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2010-1/ 4. Кіндзерський Ю. Інститут держави і проблеми оновлення промислової політики України / Ю. Кіндзерський // Економіка України. – 2011. – № 1. – С. 48-58; 5. Гриценко А. Методологічні основи модернізації України / А. Гриценко // Економіка України. – 2011. – № 1. – С. 38–47. 6. Концепція реформування системи державної допомоги суб'єктам господарювання : Розпорядження Кабінету Міністрів України : від 13 січня 2010 р. № 81-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.zakon.rada.gov.ua; 7. Концепція реформування системи державної допомоги суб’єктам господарювання : Розпорядження Кабінету Міністрів України : від 19.01.2011 р. № 26-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.аmc.gov.uа/аmc/control/uk/ 8. Терещенко О.О. Гармонізація державної політики фінансової підтримки підприємств із законодавством Європейського союзу / О. О. Терещенко // Фінанси України. – 2004. – № 10. – С. 108-116. 9. Мельничук Г. С. Окремі аспекти впровадження системи моніторингу державної допомоги суб’єктам господарювання в Україні / Г. С. Мельничук // Важелі і механізми формування сталого розвитку економіки в умовах світової глобалізації : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (Тернопіль, 9–10 грудня 2010 р.) – Тернопіль : Крок, 2010. – Ч. 2. – С. 31–32; 10. Податковий кодекс України. – К. : ДП “ІВЦ ДПА України”, 2010. – 336 с.; 11. Scoreboard – Conceptual and methodological remarks. [Електронний ресурс] – Режим доступу :http://ec.europa.eu/ competition/state_aid/ 12. Кобута І. Другий рік України у СОТ : тенденції у зовнішній торгівлі товарами та аналіз виконання зобов’язань [Електронний ресурс]. / І. Кобута, В. Жигадло, Т Лужанська [за ред. Марчіна Свєнчіцкі]. – К. : Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки, 2010. – 80 с. – Режим доступу: http://brc.undp.org.ua/img/publications/Ukraine_WTO_ II_UKR.pdf; 13. Мельничук Г. С. Шляхи реалізації бюджетної підтримки експорту в Україні / Г. С. Мельничук // Фінансово-бюджетна складова в умовах трансформації економіки : матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 26–27 квітня 2010 р.) – Київ : ДННУ АФУ, 2010 – Ч. 2. – С. 29-32. 14 Федулова Л.І. Інституційно-фінансові можливості забезпечення інноваційного розвитку / Л. І. Федулова // Фінанси України. – 2007. – № 12. – С. 3-16; 15. Система податкових пільг в Україні в контексті Європейського досвіду / А. М. Соколовська, Т. І. Єфименко, І. О. Луніна та ін. – К. : НДФІ, 2006. – 320 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Ганна Сергіївна Мельничук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.