DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-372-376

НОВИЙ МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Володимир Володимирович Мацьків

Анотація


Розглянуто основні положення нового Митного кодексу України. Проведено
аналіз нововведень. Виявлені його переваги та недоліки. Здійснено оцінку можливих
наслідків таких змін для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності


Ключові слова


мито; митно-тарифне регулювання; митні процедури; зовнішньоекономічні відносини

Повний текст:

PDF

Посилання


Білак Н.І. Новели проекту Митного кодексу України в частині захисту прав інтелектуальної власності / Н.І. Білак // Митна справа. – 2011. – №5. – С. 45–55. 2. Думка експерта: Митний кодекс наблизив Україну до Європи. Економічна правда [Електронний ресурс] – режим доступу:http://www.epravda.com.ua/news/2012/06/1/325246/view_ print. 3. Закон України "Про приєднання України до Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур" від 05.10.06 № 227-V. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 4. Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Митного кодексу України” від 13.03.12 №4496-17. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua. 5. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.01 №959-12. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov. ua. 6. Митний кодекс України від 11.07.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 38139. 7. Митний кодекс України від 13.03.2012 р. №4495-VI. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 8. Митницею оформлено понад 250 тис. електронних документів [Електронний ресурс] – режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=245413499. 9. Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур від 1973 р. (Конвенція Кіото). 10. Науменко В. П. Митне регулювання ЗЕД в Україні / Науменко В. П., Пашко П. В., Русков В. А. – [2-ге вид.], пере-роб. і доп. – К. : Знання, 2006. – 155 с. 11. Наказ ДМСУ “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо строків митного контролю та оформлення товарiв за вантажною митною декларацією” від 05.04.12 №205 – Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua. 12. Нова редакція Митного кодексу України: позиція науки / [Додін Є.В., Карпенко Г.Л., Копцева Л.О. та ін.] // Митна справа. – 2011. – №1(73) – С. 3-13. 13. Новий митний кодекс в дії [Електронний ресурс] – режим доступу: http://smi.liga.net/articles/2012-07-25/6362615-noviy_mitniy_kodeks_v_d_.htm. 14. Новий Митний кодекс України: що варто знати фармкомпаніям [Електронний ресурс] – режим доступу : http://www.apteka.ua/article/147388. 15. Офіційний сайт Державної митної служби України [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт. – Режим доступу: сайт http://www.customs.gov.ua. 16. Офіційний сайт Громадської ради при Державній митній службі України [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт. – Режим доступу: сайт http://public-council.customs.gov.ua. 17. Прокопенко В.В. Реформування митного законодавства України необхідно починати з основ / В. Прокопенко, Т. Осінь // Митна справа. – 2012. – №1(79). – С. 11-21. 18. Постанова КМУ “Про затвердження Порядку застосування спеціальних спрощень, що надаються уповноваженому економічному оператору” від 21.05.12 №447. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua. 19. Трусов О. Новий Митний кодекс: огляд змін ЗЕД-законодавства / О. Трусов // Бухгалтерія. – 2012. – № 26. – С. 55-56.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Володимир Володимирович Мацьків

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.