DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-368-371

АНАЛІЗ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЕТАП КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА АПК ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Яна Олегівна Зубрицька

Анотація


Здійснено перший етап комплексного оцінювання трудового потенціалу сільськогосподарського підприємства. А саме – досліджено демографічну (кількісну) складову трудового потенціалу підприємства АПК Запорізького регіону. Визначено характерні особливості даного компоненту
та його вплив на величину трудового потенціалу підприємства.


Ключові слова


трудовий потенціал; трудові ресурси; оцінка; методика; комплексний підхід

Повний текст:

PDF

Посилання


Череп А. В., Зубрицька Я. О. Дослідження сутності економічної категорії “трудовий потенціал” у менеджменті різних рівнів // Вісник ЗНУ: зб. наук. праць: Економічні науки. – 2010. – № 4 (8). – С. 90 – 95. 2. Череп А. В., Зубрицька Я. О. Основи формування трудового потенціалу в державі, регіоні, на підприємстві // Вісник ЗНУ: зб. наук. праць: Економічні науки. – 2011. – № 1(9). – С. 243 – 254. 3. Зубрицька Я. О. Теоретичні засади управління трудовим потенціалом підприємства в сучасних умовах // Формування ринкових відносин в Україні . – 2011. – № 4 (119). – С. 231-234. 4. Мурашко M.I. Менеджмент персоналу: навч. посіб. / М.І. Мурашко. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2008. – 435 с. 5. Закон України “Про обов'язкове державне пенсійне страхування” від 09.07.2003 № 1058-IV (Редакція від 17.06.2012, підстава 4841-17) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/1058-15.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Яна Олегівна Зубрицька

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.