DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-359-363

ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ: ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

О. О. Грищенко, М. Й. Головко

Анотація


Розглянуто особливості трансформації як економічної категорії, визначено її види
та встановлено напрями ринкової трансформації країн центральної та східної Європи


Ключові слова


трансформація; фінансово-економічна система

Повний текст:

PDF

Посилання


Аніловська Г.Я. Ринкова трансформація економіки України (економічна роль держави): дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук: Спеціальність 08.01.01 – економічна теорія, – Львів, – 2005. 2. Антончук Д.М. Соціально-економічні фактори зростання економіки України / Д.М. Антончук // Вісник КНУ. Серія Економіка: зб. наук. праць. – 2003. – Вип. 64-65. – С. 81-82. 3. Бєляєв О.О. Держава і перехідна економіка: механізм взаємодії / О.О. Бєляєв, А.С. Бебело, О.М. Комяков. – К.: КНЕУ, 2003. – 190 с. 4. Глущенко В.В. Грошово-кредитне забезпечення ринкових транзицій економіки України / В.В. Глущенко, Я.П. Ющенко // Вісник Харківського університету ім. В.І. Каразіна. Серія Економіка. – 2001. – № 508. – С. 156-159. 5. Зайченко О.А. Экономические успехи стран с переходной экономикой – членов ОЧЕС: возможные уроки для Украины / Зайченко О.А., Андреев А.В., Капштык Е.С. // Економічний простір, – № 21, – 2009, – С. 42-50. 6. Маршалл А. Принципы политической экономии / А. Маршалл. – М.: Экономика, 1993.Т. 3. – 352 с. 7. Мочерний С. Моделі трансформаційних процесів економіки (теоретико-методологічні аспекти) // Економка України. – 2005. – № 2. – С. 13-21. 8. Новий тлумачний словник української мови: у 4-х т. – Т. 4. – К.:Знання, 2001. 9. Савчук В.С., Зайцев Ю.К. Трансформаційна економіка / В.С. Савчук, Ю.К. Зайцев, І.Й. Малий та ін.; За ред. В.С. Савчука, Ю.К. Зайцева / Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2006. – 612 с. 10. Стеблякова Л.П. Трансформация экономических систем: теория и практика: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук: Специальность: 08.00.01 – Экономическая теория, – Москва, – 2010. 11. Субето И. Ноогенетические основы трансформация общества / И. Субето // Закономерности и перспективы трансформации общества: материалы V Международной Кондратьевской конференции: в 3-х т. – Т. 3. – М. – 2004. – С. 63-79. 12. Туманянц К.А. Моделирование трансформации экономики: проблемы системного и сравнительного анализа: Препринт. – Волгоград: Издательство АолГУ, 1999. – 24 с., – С. 3-4


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 О. О. Грищенко, М. Й. Головко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.