DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-356-358

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

Володимир Зіновійович Бугай, Т. Г. Шевченко

Анотація


Досліджено генезис та методичні підходи до формування і управління кредитною
політикою комерційних банків. Визначено
фактори, які впливають на рівень попиту
на кредити в Україні. Запропоновано заходи щодо управлінні кредитним портфелем та мінімізації кредитних ризиків комерційних банків


Ключові слова


кредитна політика комерційних банків; кредитний портфель; ризик; управління; процентні ставки; відсотки; капітал

Повний текст:

PDF

Посилання


Банківські операції: Підручник. – 2-ге вид., випр. і доп. / А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с. 2. Жуков Е.Ф. Менеджмент и маркетинг в банках: Учеб. пособие для вузов. – М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 2005. – 191 с. 3. Заруба О.Д. Фінансовий менеджмент у банках: Навч. посіб. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. – 172 с. 4. Бакун О. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України // Вісник НБУ. – 2005. – № 1. – С. 45-49. 5. Заруба О.Д. Фінансовий менеджмент в комерційному банку. Київ, Знання, 2005, – 340 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Володимир Зіновійович Бугай, Т. Г. Шевченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.