DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-352-355

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПЛАНУВАННЯ ПОТРЕБИ В КАПІТАЛІ ДЛЯ ДІЛОВИХ ПРОЕКТІВ

Володимир Зіновійович Бугай, Анна Володимирівна Горбунова

Анотація


Розглянуто особливості механізму формування оборотних коштів підприємства при
реалізації ділових проектів. Обґрунтовано принципи формування і підтримки ефективного
кругообігу оборотних коштів на підприємстві


Ключові слова


оборотні кошти; капітал; інвестиційні ресурси; фінансові ресурси

Повний текст:

PDF

Посилання


Воробьев Ю.Н. Финансовый капитал предприятий: теория, практика, управление / Ю.Н.Воробьев. – Симферополь: Таврия, 2002. – 369 с. 2. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: [ учебный курс ] / Бланк И.А. – 2-е изд. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. – 656 с. 3. Радионов Р.А. Новые подходы к нормированию оборотних средств на предприятии / Р.А.Радионов // Финансовый менеджмент. -2005. – №3. – С. 21-33. 4. Карепин Д.Ю. Вероятностный поход к определению нормативних запасов готовой продукции / Д. Ю. Карепин // Финансовый менеджмент. – 2007. – №1. – С. 25-29. 5. Деєва Н.М. Фінансовий аналіз: [ навч. посібник] / Н. М. Деєва, О. І. Додінов. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328с. 6. Бондаренко О.С. Управління оборотними активами: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.04.01. “Фінанси, грошовий обіг і кредит” / О.С. Бондаренко. – Київ, 2006. – 22 с. 7. Финансовый менеджмент: теория и практика: [учебник] / Е.С. Стоянова, Т.Б. Крылова, И.Т. Балабанов и др.; под. ред. Е. С. Стояновой. – 6-е изд. – М.: Изд-во “Перспектива”, 2006. – 656с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Володимир Зіновійович Бугай, Анна Володимирівна Горбунова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.