DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-343-347

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОДІ

Ірина Михайлівна Царук

Анотація


Розглянуто основні засади механізмів формування та використання кадрового потенціалу молоді в Україні, окремі аспекти формування державної молодіжної політики зайнятості. Запропоновано можливі напрями її реалізації в контексті сприяння зайнятості та працевлаштування молоді


Ключові слова


кадровий потенціал; молодь; державна молодіжна політика зайнятості

Повний текст:

PDF

Посилання


Богоявленська Ю.В. Адміністративно-правові механізми управління зайнятістю молоді в Україні в умовах фінансової кризи// Економіка та держава – 2009. – №3. – С.44-54. 2. Волкова Н.В. Політика держави щодо зайнятості молоді та її ефективність // Н.В. Волкова / Науково-теоретичний журнал Дніпропетровської державної фінансової академії. – 2010. – № 1 (23). – C. 26-32. 3. Заярна Н.М. Проблеми працевлаштування молоді в Україні // Н.М. Заярна / Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2010. – № 20.9. – С. 150-153. 4. Ильинский И.М. Молодежь и молодежная политика: Философия. История. Теория / И.М. Ильинский. – М.: Голос, 2001. 5. Молодь та молодіжна політика в Україні: соціально-демографічні аспекти /За ред. Е.М.Лібанової. – К.: Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2010. – 248 с. 6. Перепелиця М.П. Державна молодіжна політика в Україні (регіональний аспект): автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Перепелиця Микола Петрович. – Київ, 2001. – 21 с. 7. Проблеми працевлаштування молоді в Україні [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.masters.donntu. edu.ua/2012/iem 8. Ринок праці України у 2011 році: аналітично-статистичний збірник: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – http://www.dcz.gov.ua/ control/uk/statdatacatalog/list 9. Синенко Н. Молодежная безработица в Украине и пути ее приодоления / Н. Синенько // Справочник кадровика. – 2007. – №3. – С. 86-89. 10. Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України у 2011 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств): [стат. зб.]. – К.: Державна служба статистики України. – 2012. С. 54-81 с. 11. Щодо перспектив запровадження в Україні гарантованого забезпечення молоді першим робочим місцем [Електронний ресурс].– Режим доступу: – http://old.niss.gov.ua/Monitor/December2009


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Ірина Михайлівна Царук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.