DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-333-336

ОСНОВНІ НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Євгенія Броніславівна Пономаренко

Анотація


Обґрунтовано основні складники процесу модернізації європейської вищої освіти України, які набувають особливої значущості в контексті національних пріоритетів XXI століття.


Ключові слова


вища освіта; бакалавр; магістр

Повний текст:

PDF

Посилання


Калашнікова С. Європейська політика модернізації вищої освіти: ключові орієнтири / С. Калашнікова // Вища освіта України. – 2012. – №2. – с. 80-84. 2. Калінічева Г.І. Модернізація системи вищої освіти України в контексті національних пріоритетів XXI століття [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/porta1. 3. Куклін О.В. Модернізація вищої освіти України: Стратегічні засади, тенденції та напрями реалізації / О.В. Куклін // Науковий вісник ЧДІЕУ. – 2011. – № 4 (12). – с. 34-39. 4. Пінчук Є.А. Болонський Процес і проблеми модернізації вищої освіти в Україні / Є.А. Пінчук // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. – 2009. – №2. – с. 176-18. 5. Сіденко В.Р. Інноваційна модель розвитку ЄС – від Лісабонської стратегії до “Європи 2020” / В.Р. Сіденко // Проблеми Інноваційно- інвестиційного розвитку. – 2011. – №1. – с. 113-125.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Євгенія Броніславівна Пономаренко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.