DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-328-332

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗАСАД СТАЛОГО СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ

Володимир Дмитрович Невесенко

Анотація


Узагальнено теоретичні положення щодо сутності екологічних проблем формування
засад сталого сільського розвитку. Розроблено практичні рекомендації удосконалення
системи управління природоохоронною діяльністю в АПК


Ключові слова


сталий сільський розвиток; екологічний розвиток; екологічна мережа

Повний текст:

PDF

Посилання


Власов В.І. Підтримка сільгоспвиробників у зарубіжних країнах / В.І. Власов // Економіка АПК. – 2009. – № 5. – C. 22–26. 2. Збарський В.К. Конкурентоспроможність високотоварних сільськогосподарських підприємств: монографія / В.К. Збарський, М.А. Місевич. – К.: ННЦ ІАЕ, 2009. – 310 с. 3. Онєгіна В. Зміна аграрної парадигми та державна аграрна політика у розвинутих країнах / В.Онєгіна // Економіка України. – 2010. – №11. – С. 62–72. 4. Лукінов І.І. Вибрані праці: у 2-х кн. / І.І. Лукінов.– К.: ННЦ ІАЕ, 2007. – Кн.1. – 816 с. 5. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Полісся і західного регіону України / редкол.: В.М. Зубець (голова) та ін. – К.: Аграрна наука, 2010. – 944 с. 6. Панасюк Б.Я. Фінансове забезпечення розвитку агропромислового комплексу / Б.Я. Панасюк , Ф.О. Ярошенко // Стратегія економічного розвитку України: Науковий збірник. – 2003. – Вип. 14. – С. 71–79. 7. Перспективи розвитку АПК в умовах членства України в СОТ: методичні рекомендації. – Луганськ, 2008. – С. 26–28. 8. Статистичні матеріали офіційного сайту Головного управління статистики у Черкаській області [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.ck.ukrstat.gov.ua


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Володимир Дмитрович Невесенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.