DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-321-323

УПРАВЛІННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗЕРВІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

Тетяна Іванівна Ломаченко

Анотація


Визначено актуальні питання щодо відображення в бухгалтерському обліку нематеріальних активів,основні групи проблемних питань, запропоновано підходи до їх вирішення


Ключові слова


нематеріальні активи; економічні ресурси; оцінка вартості; управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Положения (cтандарты) бухгалтерcкого учета 8 “Нематериальные активы”: Приказ миниcтерcтва финанcов Украины от 18 окт. 1999 г., № 242. 2. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерский финансовый учет. – 7-мое изд., доп. І перераб. – Житомир: ПП “Рута” – 2006. –912 с. 3. Легенчук C.Ф. Нематериальные активы и интеллектуальный капитал в бухгалтерcком учёте: взаимоcвязь понятий // Веcтник ЖДТУ. Экономичеcкие науки. – 2005. – №1/31. – c.32-38 4. Козырев А.М. Оценка интеллектуальной cобcтвенноcти и нематериальных активов. – М.: ЦЭМИ РАН, – 2002. – 426 c. 5. Райковська І.Т. Економічний аналіз забезпеченості та ефективності використання нематеріальних активів: методичний підхід //Віcник ЖДТУ. – Економічні науки. – 2009. – №1(47). – c. 43-51. 6. Шнейдман Л.З. Учет новых видов имущеcтва и операций. – М: Бухгалтерcкий учет, – 2006. – 112 c. 7. Хенни Ван Грюнинг. Международные cтандарты финанcовой отчетноcти [практичеcкое руководcтво]. – М.: Веcь Мир, –2006. – 328c.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Тетяна Іванівна Ломаченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.