DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-319-320

РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ТА ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ З УРАХУВАННЯМ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

І. О. Лепьохіна

Анотація


Досліджено методичні підходи до оцінки ефективності мотивації трудової діяльності працівників підприємств машинобудування. Визначено проблеми створення дієвої системи мотивації праці працівників підприємств машинобудування. Запропоновано механізм мотивації працівників з урахуванням  етапів життєвого циклу та показники ефективності управління персоналом на різних етапах життєвого циклу підприємств машинобудування


Ключові слова


ефективність; етапи життєвого циклу; мотивація трудової діяльності; механізм мотивації; колектив; трудомісткість; показники

Повний текст:

PDF

Посилання


Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации. / С.В. Шекшня. – [5-е изд., перераб. и доп.]. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 368 с. 2. Митрофанова Е.А. Развитие системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности персонала организации: теория, методология, практика: автореф. дис. на соискание науч. степени д-ра экон. наук спец. 08.00.05 “Экономика и управление народным хозяйством (специализация: экономика труда)” / Е.А. Митрофанова. – М. :Финансы и статистика, 2008. – 40 с. 3. Новиков Д.А. Стимулирование в социально-экономических системах (базовые математические модели) / Д.А. Новиков. – М., 1998. – 172 4. Новиков Д.А. Курс теории активных систем / Д.А. Новиков, С.Н. Петраков. – М., 1999. – 212 с. 5. Новиков Д.А. Стимулирование в организационных системах / Д.А. Новиков. – М., 2003. – 253 с. 6. Горбунова О.А. Варианты построения системы стимулирования производственных рабочих в зависимости от целей предприятия / О.А. Горбунова // Вестн. Междунар. ин-та рынка. – 2007. – №2 (3). – С. 23-29.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 І. О. Лепьохіна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.