DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-309-314

ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Світлана Орестівна Кропельницька, Роман Іванович Щур

Анотація


Досліджено особливості інституалізації реалізації інвестиційних проектів через запровадження механізмів державно-приватного партнерства. Окреслено фінансові аспекти інституціональної взаємодії державної влади з бізнесом за посередництвом науково-аналітичних центрів


Ключові слова


інституціоналізація; державно-приватне партнерство; інвестиційні проекти; науково-аналітичні центри

Повний текст:

PDF

Посилання


Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні” від 2 лютого 2011 р. № 389 [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua. 2. Нурмухаметов Р.С. Финасирование инвестиционных проектов, реализуемых на основе государственн-частного партнерства / Р.С Нурмухаметов // Вестник Финансовой Академии. – 2009. – № 3. – С. 63-65. 3. Варнавский В.Г. Партнерства государства и частного сектора: формы, проекты, риски / В.Г. Варнавский. – М.: Наука, 2005. – 315 с. 4. Мейер М. Оценка эффективности бизнеса: Пер. с англ. / М. Мейер. – М.: ОО “Вершина”, 2004. – 240 с. 5. Полякова О.М. Державно-приватне партнерство в Україні: проблеми становлення / О.М.Полякова // Комунальне господарство міст. Серія "Економічні науки" Збірник наукових праць. – 2009. – Вип. 87. – С. 317-322. 6. Дутко Н.Г. Cутність та поняття державно-приватного партнерства в контексті дослідницьких підходів / Н.Г. Дутко // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія “Управління”. – 2011. – Вип. 3. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvamu_upravl/2011_ 3/41.pdf. 7. Щодо розвитку державно-приватного партнерства як механізму активізації інвестиційної діяльності в Україні. Аналітична записка / Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/816/. 8. Москаленко О.М. Базові елементи концепції та моделі державно-приватного партнерства в інноваційній сфері на основі міжнародного досвіду / О.М. Москаленко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – 2011. – Випуск ІІ (42). – Частина І. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua. 9. Грищенко С. Підготовка та реалізація проектів публічно-приватного партнерства: практичний посібник для органів місцевої влади та бізнесу / С. Грищенко. – К.: ФОП Москаленко О. М., 2011. – 140 с. 10. Програма розвитку державно-приватного партнерства. [Електронний ресурс] / Асоціація міст України. – Режим доступу: http://www.auc.org.ua. 11. Закон України “Про об’єднання громадян” від 16.06.1992 № 2461-XII [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. – Режим доступу: http://www. zakon.rada.gov.ua. 12. Сhaussade J.-L. L`acces a l`eau pour tous / J.-L. Сhaussade // Defense nationale. – 2006. – A. 62. – No 11. – P. 82. 13. Реструктуризация промышленности в европейских странах с переходной экономикой: накопленный опыт и перспективы : круглый стол, состоявшийся 12–13 февр. 2002 г. во Дворце Наций, Женева, Швейцария : крат. отчет / ООН, Европ. экон. комис., Ком. по развитию торговли, пром-сти и предпринимательства. – Нью-Йорк ; Женева: ООН, 2002. – 55 с. 14. Постанова Кабінету міністрів України “Про затвердження Порядку надання державної підтримки здійсненню державно-приватного партнерства” від 17.03.2011 № 279 [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua. 15. Постанова Кабінету міністрів України “Про затвердження Порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм (проектів)” від 18.05.2011 № 520 [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua. 16. Лендьел М. Державно-приватне партнерство як інструмент підвищення конкурентоспроможності територій / М. Лендьел // V Національний Форум "Стратегії конкурентоздатності регіонів в умовах глобалізації: український та закордонний досвід" – Київ, 12 листопада 2008 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rgd.org.ua/project_activities/ round_tables/4th_annual_forum/lendel.ppt. 17. Гриценко Л.Л. Актуальні напрямки розвитку інструментарію інвестиційної взаємодії держави і бізнесу / Л.Л. Гриценко // Бізнес Інформ. – 2012. – № 8. – С. 31-35. 18. Україна – ЄС: Міжурядова українсько-чеська Комісія обговорила питання економічного, промислового та науково-технічного співробітництва. [Електронний ресурс] / Державне агентство України з інвестицій та інновацій. – Режим доступу:http://www.exchange.in.gov.ua/index.php?lang=ua&get=news&id=1189.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Світлана Орестівна Кропельницька, Роман Іванович Щур

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.