DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-296-299

НЕОБХІДНІСТЬ АКТИВІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ БІЗНЕСІ

Наталя Олександрівна Долгошея

Анотація


Сформовано коло факторів, що гальмують розвиток інноваційної підприємницької діяльності в агробізнесі. Проведено критичний аналіз наукових праць з питань моделювання поведінки підприємницької інноваційної діяльності в аграрному бізнесі. Сформовано класифікацію інноваційних ризиків в підприємницькій діяльності агробізнесу, яка включає ризики макросередовища, мікросередовища та внутрішні специфічні інноваційні ризики підприємства. Визначено рівні методологічного забезпечення інноваційного розвитку агробізнесу. Окреслено коло подальших досліджень в галузі моделювання інноваційних підприємницьких ризиків в агробізнесі


Ключові слова


агробізнес; підприємництво; інновація; інноваційні ризики; мікро- і макросередовище; інноваційний розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Дементьева Т.А. Активизация инновационной деятельности малых и средних предприятий на основе кластерной структуры организации / Т.А. Дементьева // Економічний вісник Донбасу. – 2010. – №1. – С. 142-149. 2. Дементьева Т.А. Трансферт технологий как один из путей повышения инновационной активности на малых и средних предприятиях /Т.А. Дементьева // Стратегія і механізм регулювання промислового ринку. Зб. наук. праць. – 20 09 – С. 198-211. 3. Згуровский М.З. Стратегия инновационной деятельности на основании методологии технологического предвидения / М.З. Згуровский, Н.Д. Панкратова // Реєстрація, зберігання і обробка даних. Науковий журнал. – 2010. – №2. – С. 103-112. 4. Ілляшенко С.М. Теоретико-методичні підходи до аналізу інноваційних проектів промислових підприємств / Ілляшенко С.М., Божкова В.В., Дериколенко О.М. // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – Логістика. – 2010. – №690. – С. 48-53. 5. Логвінова О.П. Оцінка ризику в інноваційній діяльності на основі критерію ризикостійкості інноваційного потенціалу підприємства / О.П. Логвінова // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Науковий журнал. – 2011. – № 10(1) – С.162-169. 6. Полінкевич О.М. Методи активізації інноваційної діяльності суб’єктів господарювання / О.М. Полінкевич // Економічні науки. Серія: облік і фінанси. Зб. наук. праць – 2010. – Вип. 7(25) – ч.5. – С.173-188. 7. Серединська І. Оцінювання інноваційних ризиків у системі вартісно-орієнтованого управління / І.Серединська // Галицький економічний вісник. – 2011. – № 1(30). – С. 116-123. 8. Шнейдер А., Кацман Я., Топчишвилли Г. Наука перемагати в інвестиціях, менеджменті і маркетингу. – М.: ТОВ “Видавництво АСТ”, 2002. – 232с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Наталя Олександрівна Долгошея

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.