DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-286-289

ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

Олександр Іванович Гоменюк

Анотація


Досліджено теоретико-методологічні й економіко-організаційні аспекти управління якістю
продукції підприємств. Визначено економічні методи управління якістю продукції підприємств. Встановлено вартісні показники та чинники, що впливають на якість продукції, вивчено взаємозв'язок витрат і змін показників якості та вплив економічної ефективності витрат на підвищення й забезпечення якості продукції підприємств. Запропоновано план поліпшення рівня якості продукції з метою забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємства


Ключові слова


якість; конкурентоздатність продукції; чинники; властивості; споживач; потреби; стимули; стандартизація; витрати; оцінка; вимоги

Повний текст:

PDF

Посилання


Белінський П.І. Управління якістю продукції (послуг) // Белінський П.І. Менеджмент виробництва та операцій: підручник для вузів. – Київ, 2005 р. – с.519 – 568. 2. Загородня З. Коли українське стане якісним.:[Розвиток “Програми якості”] // Українське слово. – 2003 р. – с. 8. 3. Іващенко О.В. Складові управління якістю продукції / О.В. Іващенко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2007 р. – №1. – С. 124-131. 4. Шаповал М.І. Менеджмент якості: підручник / М.І. Шаповал – Київ: Знання. – 2003 р. – 475с. 5. Інноваційно-технологічний розвиток України: стан, проблеми, стратегічні перспективи: Аналітичні матеріали до Парламентських слухань “Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів” / Л.І. Федулова, Ю.М. Бажал, І.А. Шовкун та ін.; За ред. Л.І. Федулової, Г.О. Андрощука. – К.: Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2009. – 196 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Олександр Іванович Гоменюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.