DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-277-279

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЧЛЕНСТВА В СВІТОВІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ

Богдан Олександрович Бутко

Анотація


Розглянуто проблемні питання, пов’язані із вступом України до Світової Організації Торгівлі.
Основну увагу приділено характеристиці здійснення державної регуляторної політики та наданню пропозицій  з метою покращення показників зовнішньої торгівлі та усунення недоліків


Ключові слова


митно-тарифна політика; регуляторна політика; тарифні методи регулювання; нетарифні методи регулювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Галахер Пітер. Світова організація торгівлі. Урегулювання торговельних суперечок / П.Галахер / Українська академія зовнішньої торгівлі. – К.: Зовнішня торгівля, 2006. – 188 с. 2. Державне регулювання торгівлі в ринкових умовах: Матеріали міжнар. наук.- практ. конф., 24-26 жовтня 2011 р. / А.А. Мазаракі (відп.ред.) – К., 2012. – 475 с. 3. Довгань В.М. Право світової організації торгівлі. Вступ України до СОТ / В.М. Довгань. – К. : КНТ, 2009. – 448 c. 4. Каніщенко О.Л. Міжнародний маркетинг у діяльності українських підприємств / О.Л. Каніщенко / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К.: Знання, 2007. – 446 с. 5. Матеріали Державного комітету статистики України // www.ukrstat.gov.ua. 6. Парубець О.В. Теоретичні погляди на міжнародну торгівлю: сучасні реалії спеціалізації та поділу праці / О.В. Парубець // Інноваційний розвиток та інтеграційні процеси: питання системного взаємного зв’язку: Мат-ли наук. конф (5 лютого 2008 р.) / НДІ міжнародних відносин НАУ. – К. : НАУ, 2008. – С. 14-19. 7. Парубець О.В. Оптимізація умов міжнародного співробітництва України: інституційний та інноваційний аспекти / О.В. Парубець // Зб. наук. пр. НДІ міжнародних відносин Національного авіаційного університету. – №6. – К. : НАУ, 2007. – С. 102-108. 8. Пісьмаченко Л.М. Методи нетарифного регулювання зовнішньоторговельних операцій та напрями їх удосконалення / Л.М. Пісьмаченко. // Вісник НАДУ. – 2006. – № 1. – С. 157-162. 9. Пирожков Л.С. Класичний та неокласичний напрями розвитку теорій міжнародної торгівлі в умовах глобалізації // Л.С. Пирожков / Вісник Київського національного торговельного університету / Гол. ред. А.А. Мазаракі. – К. : КНТЕУ, 2005. – № 2. – С. 34-41. 10. Пісьмаченко Л.М. Державне управління зовнішньоторговельною діяльністю в Україні: регулювання та контроль : монографія / Л. М. Пісьмаченко. – Донецьк : ТОВ “Юго-Восток, Лтд.”, 2008. – 366 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ






Copyright (c) 2012 Богдан Олександрович Бутко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.