DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-274-276

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Олена Сергіївна Богма, Віктория Віталіївна Ярмош

Анотація


Присвячено вивченню підходів до побудови системи управління якістю продукції на підприємстві. Визначені основні фактори підвищення якості виробництва продукції. Розглянуто структурну схему реалізації управління якістю. Розглянуто основні проблеми розробки та впровадження систем управління якістю на вітчизняних підприємства та обґрунтовані шляхи їх подолання


Ключові слова


якість; управління; методика; підприємства; система; механізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Геліч Н.В. Розвиток системи управління якістю продукції машинобудівних підприємств / Н.В. Геліч // автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування). Львів, 2010. – 27 с. 2. Пожуєв О.В. Покращення управління якістю продукції: проблеми, рішення / О.В. Пожуєв //. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2010. – №1. – С. 50-54. 3. Магдиев А.Ш. Адаптивное управление качеством строительной продукции / А.Ш. Магдиев // Автореф. дис. на соискание ученой степени канд. экон. наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (строительство). Махачкала, 2007 – 24 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Олена Сергіївна Богма, Віктория Віталіївна Ярмош

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.